Aktualności
Szkolenie Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Szkolenie odbędzie się w terminie od 3 do 11 września 2020 r. i kierowane jest do właścicieli lasów prywatnych.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie zaprasza właścicieli lasów prywatnych na szkolenie e-learningowe pn. „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w ramach poddziałania 8.5 PROW 2014-2020”, które odbędzie się  w terminie  3 sierpnia – 11 września 2020 r.

 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy właścicieli lasów prywatnych. Rekrutacja na szkolenie prowadzona jest w sposób ciągły (także w trakcie szkolenia) od 31.07.2020 r. do 14.08.2020 r Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa mailem na adres: d.migocka@cdr.gov.pl.

 

Celem szkolenia jest dostarczenie informacji o możliwości i zasadach wsparcia inwestycji zwiększających odporność ekosystemów w lasach prywatnych oraz przekazanie wiedzy z tematyki leśnej objętej podziałaniem 8.5 PROW 2014-2020. Szkolenie prowadzone jest równolegle z ogłoszonym przez ARiMR naborem wniosków o przyznanie pomocy z podziałania.

 

Szkolenie składa się z czterech lekcji:

Lekcja 1: Wsparcie inwestycji leśnych w PROW 2014 – 2020

Lekcja 2: Wielofunkcyjne znaczenie lasu

Lekcja 3: Uzyskanie pomocy krok po kroku

Lekcja 4: Zagadnienia tematyki leśnej objęte poddziałaniem 8.5

 

Materiały szkoleniowe będą dostępne na platformie e-learningowej www.cdrkursy.edu.pl

 

Szkolenie jest bezpłatne.

 

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie przyjęcia wraz z indywidualnym loginem i hasłem dostępu oraz instrukcją logowania. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie potwierdzające ukończenie formy edukacyjnej. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest udzielenie minimum 70% sumy poprawnych odpowiedzi z testu jednokrotnego wyboru.

 

Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do posiadania indywidualnego konta poczty elektronicznej. Jedyną aplikacją konieczną do korzystania z narzędzia szkoleniowego jest przeglądarka internetowa.

 

Osoby do kontaktu:

 

– w sprawie organizacji i rekrutacji

Dorota Migocka – Zespół Metodyki i Doskonalenia Zawodowego,
tel. 12 424 05 54, e-mail: d.migocka@cdr.gov.pl

 

–  w sprawach technicznych

Bartłomiej Mitka – Zespół Promocji i Wydawnictw,
tel. 12 424 05 40, e-mail: b.mitka@cdr.gov.pl

 

Krzysztof Kucia – Zespół Promocji i Wydawnictw,
tel. 12 424 05 02, e-mail: k.kucia@cdr.gov.pl

 

– w sprawach merytorycznych szkolenia

Anna Ryczaj – Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich,
tel: 12 424 05 57, e-mail: a.ryczaj@cdr.gov.pl

 

Do pobrania:

– karta zgłoszenia uczestnictwa

– harmonogram

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!