Aktualności
SZANSA DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY

NAPRZECIW ZMIANOM_ulotka1a

NAPRZECIW ZMIANOM_ulotka1b


W ramach uzyskanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej oferujemy osobom pozostającym bez pracy pomoc w jej znalezieniu.


Wsparcie skierowane jest do osób po 50 roku życia lub osób niepełnosprawnych, pozostających bez zatrudnienia, które zamieszkują na terenie jednego z powiatów: wadowickiego, oświęcimskiego, limanowskiego, myślenickiego.


Naszym głównym celem jest znalezienie zatrudnienia osobom, które chcą zmienić swoją sytuację życiową i podjąć pracę.


W ramach otrzymanych środków możemy zaoferować pomoc indywidualnie dopasowaną do sytuacji konkretnej osoby, np.


  • pomoc doradcy zawodowego w ustaleniu planu działania
  • propozycje ofert pracy lub płatnego stażu
  • szkolenia zawodowe i komputerowe, po zakończeniu których uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe (6,64 zł/godz.), certyfikat
  • płatne staże zawodowe z możliwością kontynuacji zatrudnienia, podczas których uczestnik otrzyma stypendium stażowe (1 440,00 zł/miesiąc netto)
  • pomoc psychologa, trenera zatrudnienia wspieranego, którzy przygotują uczestnika do kontaktu z pracodawcą


Uczestnictwo w projekcie jest BEZPŁATNE.


Liczba miejsc ograniczona


Ponadto oferujemy

  • osobom, które opiekują się osobą zależną sfinansowanie opieki nad tą osobą podczas udziału w zajęciach
  • osobom, które będą dojeżdżać na zajęcia uzyskanie zwrotu kosztów dojazdu
  • materiały szkoleniowe, posiłek podczas zajęć


Serdecznie zapraszamy do kontaktu:

Paweł Imiołek:  tel. 531-409-528, e-mail: p.imiolek@printstudio.com.pl

Magda Plaminiak: tel. 691-877-173, e-mail: m.plaminiak@printstudio.com.pl


WIĘCEJ NA: www.itk.krakow.pl/naprzeciw-zmianom