Aktualności
Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”

Aktualnie prowadzone są konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”.

 

Zarząd Województwa chce zaprezentować projekt Strategii jak najszerszemu gronu Małopolan i poznać ich opinie na temat tego dokumentu. Projekt Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” jest już dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego, gdzie uruchomiony został specjalny formularz do zgłaszania uwag.

 

Uwagi do dokumentu należy zgłaszać wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem formularza, w terminie od 25 września do 31 grudnia 2019 r.

 

Równolegle ze zbieraniem uwag do projektu Strategii rusza nabór do Banku Projektów Ponadlokalnych, w ramach którego szukamy pomysłów na partnerskie i ponadlokalne projekty, które swoim zasięgiem wykraczają poza granicę jednej gminy i będą angażować wielu partnerów. Bank Projektów Ponadlokalnych służy rozpoznaniu potrzeb rozwojowych w regionie i w oparciu o nie sformułowaniu skutecznej interwencji publicznej, która zostanie ujęta w Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”.

 

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem i wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

 

Więcej informacji – otwórz