Aktualności
STOP POŻAROM TRAW! APEL DO MIESZKAŃCÓW!

 

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY LANCKORONA!

 

Ponawiam apel do wszystkich Mieszkańców Gminy Lanckorona o zaprzestanie wypalania traw, pól i nieużytków! Apeluję i proszę o  zaprzestanie tego procederu, ponieważ zagraża on  bezpieczeństwu nas wszystkich! Jest to zachowanie karygodne, stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla ludzi i przyrody. Ponadto przypominam, że wypalanie traw jest nielegalne w myśl obowiązującego prawa.

 

Drodzy Państwo, każdy wyjazd jednostek straży pożarnej to znaczne koszty. Ponadto strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność podpalaczy traw strażacy nie dojadą z pomocą na czas tam, gdzie będą naprawdę niezbędni. Pamiętajmy, że w obecnej sytuacji epidemicznej jednostki Państwowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej są zaangażowane w walkę z epidemią koronawirusa.

 

Apeluję do wszystkich Mieszkańców Gminy Lanckorona o zachowanie rozwagi – chrońmy nasze życie, zdrowie i środowisko, w którym żyjemy.

 

Wójt Gminy Lanckorona

/-/

Tadeusz Łopata