Aktualności
Starostwo w Wadowicach przygotowuje strategię rozwoju

Starostwo Powiatowe w Wadowicach wspólnie z fundacją „Moderato” przystąpiło do opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Wadowickiego na lata 2021 – 2027. Dokument wskaże najważniejsze kierunki rozwoju naszego powiatu na najbliższe siedem lat. Będzie on także drogowskazem przy pozyskiwaniu funduszy unijnych czy np. przy przygotowywaniu projektów społecznych służących mieszkańcom Powiatu Wadowickiego.

 

Ankiety są częścią badań prowadzonych w ramach diagnozy sytuacji społeczno-ekonomicznej powiatu. Państwa opinia i proponowane inicjatywy przyczynią się do efektywniejszej alokacji środków publicznych, których efektem będzie pełniejsze zaspokajanie potrzeb wszystkich grup społecznych, funkcjonujących na terenie powiatu. W imieniu Zarządu Powiatu w Wadowicach bardzo dziękujemy za każdą opinię oraz zgłoszony pomysł.


Ankieta dla Mieszkańców


Ankieta dla NGO


Ankieta dla Przedsiębiorców