Aktualności
SPRAWOZDANIE Wójta Gminy Lanckorona

SPRAWOZDANIE

Wójta Gminy Lanckorona z działalności  między sesjami

od dnia 28 czerwca 2023r. do dnia 18 października 2023r.

 

Szanowna Rado,

 

W okresie  sprawozdawczym realizowane były  następujące zadania:

 

  1. W miesiącu październiku 2023 zakończono zadanie pn: Modernizacja dróg gminnych. W ramach zadania wykonano:

– droga gminna nr 470150 K Lanckorona – Pieczarówka – Brody.

– droga gminna ul. Piaskowa w Lanckoronie – działki nr 8036, 8030,

– droga gminna nr 470154 K Lanckorona – Podkiecka – Jastrzębia z dwoma przepustami w ciągu drogi,

– droga gminna działki nr 2403/1, 8015/2, 8000/18, 8012, w Lanckoronie,

– droga gminna nr 470152 K Lanckorona – Jaworki – Ławki,

– droga gminna działki nr 5139/1, 5144 w miejscowości Izdebnik, wraz z mostem w ciągu drogi,

– droga gminna ul. Św. Floriana w Izdebniku działka nr 5160,

– droga gminna nr 471400 K Izdebnik – Łączki,

– droga gminna działka nr 5231 w Izdebniku,

– droga gminna ul. Słoneczna w Jastrzębi działka nr 898/1,

– droga gminna nr 470157 K Skawinki – Zachełmna (Jurkówka) – most w ciągu drogi,

– droga gminna nr 470155 K Skawinki – Zadziele,

– droga ul. Zagrody w Skawinkach działka nr 3373,

– droga ul. Tęczowa w Skawinkach działki nr 3664/2, 516/14, 516/16 oraz droga gminna nr 470159 K Skawinki – Owczarnia – Stronie,

– droga gminna nr 470161 K Skawinki – Rzycki – Zadziele.

Ogólny koszt zadania wyniósł 2 569 294,65 złotych + nadzór inwestorski 25 830,00 zł.

 

  1. W miesiącu sierpniu 2023 roku zakończono budowę sali widowiskowej w miejscowości Izdebnik. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach. Koszt całej inwestycji wyniósł 1 806 700,00 złotych + nadzór inwestorski 27 250,00 złotych.
  2. W miesiącu wrześniu 2023 r. zakończono budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem w miejscowości Jastrzębia. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach. Koszt inwestycji to kwota 4 299 177,87 złotych + nadzór inwestorski 46 500,00 złotych.
  3. Zgłoszono do odbioru rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lanckorona, trwa przygotowanie dokumentacji odbiorowej. Koszt inwestycji to kwota 2 287 800,00 złotych.
  4. Trwają prace przy zadaniu pn: rewitalizacja zamku, podegrodzia,. Grodu i twierdzy Lanckorona – szczytu góry zamkowej w Lanckoronie powiat wadowicki województwo małopolskie – etap I i II. Ogólny koszt zadania objęty umową wynosi – 4 550 975,40 złotych.
  5. Zakończono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na remont zabytkowego cmentarza w Lanckoronie. W ramach zadania wykonana będzie:

– przebudowa chodnika przy ul. Świętokrzyskiej oraz chodników na Cmentarzu,

– budowa instalacji kanalizacji deszczowej,

– budowa przyłącza kanalizacji deszczowej, na działkach nr 8361, 256, 7949/3, 7971/2, 7971/3, 262 w miejscowości Lanckorona gmina Lanckorona.

Koszt zadania 455 021,75 złotych. Termin wykonania – koniec 2023 roku.

  1. Zakończono remont drogi rolniczej pn: modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lanckorona działka nr 7987/1. Kwota zadania – 59 674,08 złotych, w tym dotacja 29 837 złotych.
  2. Rozpoczęły się prace inwestycyjne na zadaniu Modernizacja dróg gminnych. W ramach zadania ma być wykonane:

1) przebudowa drogi gminnej Lanckorona – Dział Palecki,

2) remont ul. Paleckiej w miejscowości Lanckorona,

3) remont drogi gminnej wewnętrznej dz.nr 5258 w miejscowości Izdebnik,

4) modernizacja drogi gminnej – Izdebnik – Jastrzębia,

5) przebudowa ul. Centralnej wraz z przepustem – zgodnie z załączonym programem funkcjonalno-użytkowym wg formuły „Zaprojektuj i wybuduj”

6) budowa chodnika ul. Barska w miejscowości Jastrzębia – zgodnie z załączonym programem funkcjonalno-użytkowym wg formuły „Zaprojektuj i wybuduj”

7) oświetlenie ul. Spacerowej w miejscowości Lanckorona i ul. Wadowickiej w miejscowości Izdebnik.

Ogólny koszt zadania wynosi – 4 797 000,00 złotych.

 

 

Ponadto:

 

23 czerwca – wręczanie nagród dla najzdolniejszych uczniów z terenu gminy.

 

24 i 25 czerwca – Jarmark Świętojański w Lanckoronie.

 

30 czerwca – zakończenie roku żłobkowego w Gminnym Żłobku w Lanckoronie.

 

1 lipca – Rodzinny Festyn w Podchybiu.

 

8 lipca – Festyn w Skawinkach.

 

18 lipca – Otwarcie w ekologicznych warsztatów dla dzieci i dla seniorów we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Wadowicach.

 

13 lipca – otwarcie Międzynarodowych Warsztatów Gitarowych w Lanckoronie.

 

21 lipca – Powiatowe Święto Policji na rynku w Lanckoronie.

 

22 lipca – finałowy koncert Międzynarodowych Warsztatów Gitarowych i Festiwalu Terra Artis w Lanckoronie na rynku.

 

6 sierpnia – Bieg Lucka w Skawinkach.

 

8 sierpnia – podpisanie umowy z wykonawcą na realizację prac rewitalizacyjnych na zamku w Lanckoronie.

 

12 sierpnia – Piknik 800+ w Lanckoronie.

 

20 sierpnia – Dożynki Wojewódzkie w Korzennej.

 

22 sierpnia – spotkanie z przedstawicielką Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Panią Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków dr inż. Katarzyną Pałubską oraz Panem Prezesem Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS-POLSKA prof. dr hab. inż. Bogusławem Szmyginem.

 

27 sierpnia – Dożynki parafialne w Skawinkach, spotkanie z burmistrzem partnerskiego miasta Edeleny, na Węgrzech, spotkanie z prof. Janem Tadeuszem Dudą, Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego

 

1 września – uroczyste otwarcie i poświęcenie nowej części przedszkola w Izdebniku.

 

1 września – powołanie Pani Małgorzaty Dziadkowiec na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie na okres 7 lat.

 

1 września – 84. rocznica wybuchu II wojny światowej – złożenie kwiatów pod pomnikiem Wiara i Wolność

 

4 września – rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 w Szkole Podstawowej w Izdebniku, w Szkole Podstawowej w Jastrzębi i w Szkole Podstawowej w Skawinkach.

 

2 września – Turniej Strażacki w Lanckoronie.

 

9 września – Festyn charytatywny dla Rafała Kozieła w Lanckoronie

 

10 września – Dożynki Parafialne w Izdebniku

 

11 września – Narodowe Czytanie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lanckoronie.

 

12 września – podpisanie umowy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków potwierdzającej otrzymanie dofinansowania na rewitalizację zamku w kwocie 6 362 277,31 zł.

 

13 września – spotkanie w Klubie SENIOR+ w Lanckoronie.

 

14 września – spotkanie Komisji Konserwatorskiej na zamku w Lanckoronie.

 

21 września – uroczystość wręczenia medali dla małżeństw z terenu Gminy Lanckorona za długoletnie pożycie małżeńskie.

 

27 września – odbiór promesy w wysokości 784.000,00 na remont ołtarzy w kościele w Izdebniku.

 

28 września – odsłonięcie w Izdebniku, przy remizie tablicy pamiątkowej poświęconej pochodzącemu z Podchybia prof. Romanowi Nitschowi.

 

30 września – uroczyste otwarcie sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Jastrzębi.

 

4 października – kiermasz charytatywny w Szkole Podstawowej w Skawinkach.

 

12 października – ślubowanie żłobkowiczów w Gminnym Żłobku w Lanckoronie.

 

13 października – ślubowanie pierwszej klasy w Szkole Podstawowej w Jastrzębi.

 

13 października – ślubowanie przedszkolaków w Przedszkolu Samorządowym w Lanckoronie.

 

14 października – 100-lecie Związku Łowieckiego w Suchej Beskidzkiej, otrzymanie najwyższego odznaczenia od Związku Łowieckiego, otrzymanie złotej odznaki – najwyższego odznaczenia związku łowieckiego dla osoby niezrzeszonej

 

18 października – ślubowanie pierwszej klasy w Szkole Podstawowej w Izdebniku.