Aktualności
Spotkanie w sprawie konsultacji społecznych w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Lanckorona (foto)

W poniedziałek 06.02.2017 r. odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Lanckoronie spotkanie informacyjne dotyczące prowadzonych konsultacji społecznych w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Lanckorona.

 

Konsultacje prowadzone są w związku z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 – 2026. Prelegentem był dr Janusz Jeżak, który przedstawił wszystkie aspekty programu, a także odpowiadał na pytania mieszkańców.

 

W spotkaniu uczestniczył również Wójt Gminy Lanckorona Pan Tadeusz Łopata oraz Przewodniczący Rady Gminy Lanckorona Pan Ryszard Frączek.

 

Podczas debaty nad programem poruszono kwestie  związane z ochroną środowiska, infrastrukturą techniczną oraz sprawy  obywatelskie dotyczące współpracy lokalnej.

 

Dodatkowo podczas spotkania mieszkańcy zapoznali się z ankietą obejmującą pytania dotyczące różnych aspektów i dziedzin życia, aktywizacji grup społecznych na terenie Gminy, a także relacji społecznych wśród mieszkańców.

 

Konsultacje prowadzone są na terenie całej Gminy Lanckorona i będą trwać do 18.02.2017 r.