Aktualności
spotkanie w Skawinkach dot. założeń programu „czyste powietrze”

W związku z realizowaniem przez Gminę Lanckorona porozumienia podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dot. udziału w Programie „Czyste Powietrze” Wójt Gminy Lanckorona zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie dot. założeń Programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się w czwartek 2 czerwca 2022 r. o godz. 18:00 w budynku OSP Skawinki. Ekodoradca będzie dyżurował do godz. 20:00.