Aktualności
spotkanie w Podchybiu dot. założeń programu „czyste powietrze”

W związku z realizowaniem przez Gminę Lanckorona porozumienia podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dot. udziału w Programie „Czyste Powietrze” Wójt Gminy Lanckorona zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie dot. założeń Programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się w piątek 10 marca 2023 r. o godz. 17:00 w budynku Świetlicy Wiejskiej w Podchybiu.

 

Spotkanie będzie jednym z punktów zebrania sołeckiego.