Aktualności
spotkanie w Lanckoronie dot. założeń programu „czyste powietrze”

W związku z podpisaniem przez Gminę Lanckorona porozumienia dot. udziału w Programie „Czyste Powietrze” Wójt Gminy Lanckorona zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie dot. założeń Programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się w piątek 23 lipca 2021 r. o godz. 18:00 w budynku OSP Lanckorona. Spotkanie będzie jednym z punktów zebrania sołeckiego.