Aktualności
spotkanie dot. programu „Czyste Powietrze”

Starostwo Powiatowe w Wadowicach informuje, że kolejne spotkanie dot. „Programu Priorytetowego Czyste Powietrze” prowadzone przez Panią Katarzynę Bryzek – Głównego Specjalistę – Doradcę Energetycznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie odbędzie się w dniu 24 marca 2020 r. (wtorek), w godz. 1200 – 1500
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wadowicach przy  ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice w sali nr 11.

Ww. spotkanie będzie poprowadzone w formie ogólnego zebrania informacyjnego dla wszystkich uczestników w godz. 1200 – 1400 .

Następnie prowadzone będą indywidualne konsultacje dla zainteresowanych ww. programem osób, na które petenci będą przyjmowani według kolejności.