Aktualności
skutki intensywnych opadów deszczu na terenie Gminy Lanckorona

Intensywne opady deszczu w nocy z 15/16.07.2021 r. i następnie w weekend spowodowały zniszczenia również na terenie Gminy Lanckorona. Szczególnie ucierpiała Łasnica, gdzie doszło do osunięcia terenu i zatarasowania ziemią drogi prowadzącej do kilku domostw.

 

Od samego rana w piątek Wójt Tadeusz Łopata był obecny w Łasnicy, gdzie teren osuwiska zabezpieczała i uprzątała Ochotnicza Straż Pożarna z Lanckorony oraz jednostka Państwowej Straży Pożarnej z Wadowic, niestety zabrakło druhów z OSP Łaśnica. Kolejną miejscowością, której mieszkańcy odczuli skutki nocnej nawałnicy była Jastrzębia, gdzie woda zalała i naniosła mułu i szlamu na skrzyżowanie z drogą powiatową niedaleko remizy. Wójt Tadeusz Łopata oddelegował do koordynowania prac sołtysa Jastrzębi Ryszarda Frączka oraz skierował sprzęt ciężki do usuwania skutków nawałnicy w Jastrzębi. Do pomocy aktywnie włączyła się także jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębi, która uprzątnęła teren skrzyżowania. Również Izdebnik odczuł skutki ulewnych deszczy – doszło do podtopień, zalania drogi krajowej oraz do zerwania nawierzchni dróg. W Lanckoronie i Skawinkach – tak jak i w pozostałych miejscowościach – ucierpiały drogi oraz pobocza dróg. Straż pożarna również interweniowała przy drzewach powalonych na drogi w sposób zagrażający bezpieczeństwu ruchu samochodowego.

 

Łaśnica:

 

 

Jastrzębia:

 

 

Uszkodzone nawierzchnie dróg:

 

 

 

Wójt Gminy Lanckorona składa podziękowania wszystkim funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach oraz druhnom i druhom OSP za ofiarną pomoc w walce z żywiołem.

 

 

Na zdjęciach druhowie OSP Lanckorona, zdjęcia dzięki uprzejmości druhny Karoliny Pułczyńskiej.