Aktualności
Składanie wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego

Wójt Gminy Lanckorona informuje Mieszkańców, że Gmina Lanckorona przystąpiła do realizacji zadania związanego z dystrybucją węgla kamiennego na potrzeby uprawnionych mieszkańców z jej terenu.

 

Urząd Gminy Lanckorona dokonał wstępnego rozeznania zapotrzebowania przyjmując zgłoszenia Mieszkańców.

 

Obecnie rozpoczynamy przyjmowania wniosków pisemnych o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla kamiennego).

 

Osobami uprawnionymi do preferencyjnego zakupu węgla są osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego, tj.

1) osoby, którym już wypłacono dodatek węglowy;
2) osoby pozytywnie zweryfikowane oczekujące na wypłatę dodatku węglowego;
3) osoby, które nie złożyły jeszcze wniosku o wypłatę dodatku węglowego, ale dokonały zgłoszenia głównego źródła ogrzewania domu (lokalu) na paliwo węglowe do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku w terminie do 11 sierpnia 2022 r.

 

Warunkiem jest, że osoby te nie nabyły węgla kamiennego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości:

  1. a) 1,5 t – w przypadku, gdy składany wniosek dotyczyć będzie zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r.
    b) 1,5 t – w przypadku, gdy składany wniosek dotyczyć będzie zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.

 

Jednocześnie informujemy, że:

  • Maksymalna cena węgla będzie wynosiła 2000 zł brutto.
  • Łączny limit zakupu węgla będzie wynosił 3 tony na jedno gospodarstwo domowe (w ramach tego limitu można będzie kupić maksymalnie 1,5 t w okresie do 31 grudnia 2022 r. oraz kolejne 1,5 t w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.).
  • Cena węgla nie uwzględnia kosztów transportu na terenie gminy (z punktu zakupu do gospodarstwa domowego).

 

Wniosek o zakupie preferencyjnym paliwa stałego (węgla kamiennego) jest do pobrania w Urzędzie Gminy Lanckorona (na dzienniku podawczym na parterze oraz w pokojach 9 i 10 na drugim piętrze) lub na stronie internetowej gminy —> wniosek do pobrania.

 

Wniosek o zakup węgla składa się pisemnie do Urzędu Gminy Lanckorona lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.