Aktualności
sala poświęcona osobie i twórczości Kazimierza Wiśniaka

10 listopada 2021 r. pomiędzy Panem Kazimierzem Wiśniakiem a Wójtem Gminy Lanckorona Tadeuszem Łopatą zostało podpisane porozumienie darowizny na mocy, której przedmioty znajdujące się w sali poświęconej Kazimierzowi Wiśniakowi przeszły na własność Gminy Lanckorona. Przedmiotem darowizny są osobiste pamiątki o znaczeniu sentymentalnym oraz  przedmioty wytworzone, bądź nabyte przez Kazimierza Wiśniaka. W ceremonii podpisania umowy darowizny uczestniczyli także Pani Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lanckoronie Monika Zając oraz Pan Prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Lanckorońskiej prof. Zbigniew Mirek. Pan Kazimierz Wiśniak przypomniał, że wielkim orędownikiem powstania sali był Wójt Tadeusz Łopata, który od momentu pierwszej rozmowy robił wszystko, co w jego mocy, żeby taka sala powstała w Lanckoronie.

 


 

 


Kazimierz Wiśniak od 2004 roku jest Honorowym Obywatelem Lanckorony. Jego praca artystyczna odcisnęła trwały ślad na Lanckoronie. Rysunki i publikacje książkowe Kazimierza Wiśniaka ożywiają zapomniane imprezy i jarmarki, dokumentują działania lokalnej społeczności, ilustrują lanckorońskie legendy i historie oraz ożywiają zabytki i zapomniane kąty.

 

Przypominamy, że w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lanckoronie, przy ul. 3 Maja 11 znajduje się sala, w której są udostępniane przekazane zbiory. Ekspozycję można oglądać w czasie pracy Biblioteki Publicznej: wtorki i środy 10-18, czwartki i piątki 8-16 oraz w soboty 7-15.