Aktualności
rozpoczęcie nowego roku szkolnego w gminie lanckorona

W poniedziałek 3 września 2018 roku we wszystkich szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Lanckorona zabrzmiał pierwszy powakacyjny dzwonek obwieszczający koniec wakacji, a tym samym rozpoczynający nowy rok szkolny.


Wójt Tadeusz Łopata uczestniczył w kościele parafialnym w Lanckoronie we Mszy św. inaugurującej nowy rok szkolny 2018/2019.  Następnie Wójt udał się do Szkoły Podstawowej w Lanckoronie, gdzie na zaproszenie Dyrektora Mirosława Gajewskiego uczestniczył wraz z ks. Proboszczem Janem Bobrkiem w inauguracji nowego roku szkolnego. Uroczystym wprowadzeniem pocztu sztandarowego i zaśpiewaniem hymnu państwowego rozpoczął się w lanckorońskiej szkole nowy rok szkolny. W słowie skierowanym do uczniów i rodziców obecnych w trakcie uroczystości Wójt Tadeusz Łopata podkreślił wagę dobrej współpracy pomiędzy szkołą a organem prowadzącym czyli gminą, wszystkim uczniom życzył zaś wytrwałości w trudzie nauki aż do wakacji.

 

 

Następnie Wójt razem z Dyrektorem Mirosławem Gajewskim i ks. Proboszczem Janem Bobrkiem udali się do nowego budynku przedszkola oddanego na potrzeby przedszkolaków od początku tego roku szkolnego. Razem z nimi do nowego budynku udali się 6 latkowie, którzy będą mieć zajęcia w nowym budynku. Wszystkich przybyłych powitała Dyrektor Bożena Kurczab, która zaprosiła przedszkolaków wraz z rodzicami i zaproszonych gości do sali rekreacyjnej, gdzie odbyła się część oficjalna związana z rozpoczęciem nauki w nowym budynku. Pani Dyrektor szczególnie podziękowała Wójtowi za jego wkład w rozpoczęcie budowy, zdobycie funduszów z dotacji celowej oraz za zakończenie budowy w terminie i oddanie budynku dla potrzeb dydaktycznych tak, jak było planowane. Wójt Tadeusz Łopata wyraził nadzieję, że nowy budynek, przestronne sale i przyjemne otoczenie będzie doskonałym miejscem zarówno zabawy, jak i nauki naszych najmłodszych. Po części oficjalnej rodzice z dziećmi udali się do sal przypisanych poszczególnym grupom, a Pan Wójt w towarzystwie Pani Dyrektor i ks. Proboszcza oglądali budynek gotowy do przyjęcia przedszkolaków.

 

 

 

Wójt Tadeusz Łopata na zaproszenie Dyrektor ZS w Izdebniku Teresy Łabędź uczestniczył także w rozpoczęciu roku szkolnego w tamtejszej szkole. Przy pięknej pogodzie na placu apelowym nowy rok szkolny rozpoczął się od zaśpiewania hymnu państwowego. Następnie Pani Dyrektor poprosiła Wójta o zabranie głosu. W krótkich słowach Wójt podkreślił wagę patriotycznego wychowania i rolę wartości katolickich w wychowaniu dzieci i młodzieży, samym zaś uczniom życzył tak jak w Lanckoronie wytrwałości w pracy aż do wakacji. Pani Dyrektor ogłosiła również przy tej okazji, że od tego roku szkolnego w izdebnickiej szkole będzie funkcjonował dziennik elektroniczny, a tym samy rodzice będą mieli łatwy dostęp do sprawdzania ocen i postępów edukacyjnych swoich pociech.

 

 

 

Wójt Tadeusz Łopata został również poproszony o przybycie na inaugurację nowego roku szkolnego w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP „Korona” w Lanckoronie. Pani Kierownik Marcelina Tyrpa powitała Pana Wójta i Pana Dyrektora Mirosława Gajewskiego. Pani Kierownik skierowała szczególne podziękowania w stronę Pana Wójta, dzięki którego wsparciu możliwe stało się podjęcie nauki również w tym roku przez uczniów w ośrodku. Wójt skierował do zebranych uczniów słowa, z których przebijała wiara w to, że wykorzystają dobrze ten rok szkolny i możliwość nauki w ośrodku.

 

 

 

W pozostałych szkołach naszej gminy czy w Szkole Podstawowej w Jastrzębi i w Szkole Podstawowej w Skawinkach również zainaugurowano nowy rok szkolny.

 


 

Wójt Tadeusz Łopata pragnie życzyć wszystkim uczniom, aby nowy rok szkolny był jeszcze lepszy od poprzedniego, aby stawiali czoła wyzwaniom, które na nich czekają oraz, żeby wspaniała średnia na świadectwie wynagrodziła im całoroczny trud.