Aktualności
REMONTY W LANCKORONIE

Drodzy Mieszkańcy gminy Lanckorona, chciałbym sprostować informacje, które ukazały się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wadowicach.

 

Z informacji tam zawartych wynika, że Starostwo przeznaczyło na remonty drogowe w gminie Lanckorona kwotę ponad 3 miliony złotych. Kwota ta miała być spożytkowana m.in. na wymianę chodników i  modernizację nawierzchni przy ulicy 3 Maja oraz remont mostu w Leśnicy. Tymczasem most w Leśnicy nie jest w granicach administracyjnych gminy Lanckorona, ale jest położony na terenie gminy Stryszów i to ta gmina współfinansuje jego remont. Nie mogę się zgodzić z tym, żeby wliczać te niebagatelne koszty, które szacuje się na ok. 2,3 miliona złotych do remontów w gminie Lanckorona.

 

Ze środków powiatowych zostało przyznane dla naszej gminy 280 tysięcy złotych, następnie dołożono 25 tysięcy złotych. Nie mamy jeszcze podliczenia kosztów powiatowych inwestycji w naszej gminie, ponieważ takie podsumowanie jest sporządzane na koniec roku, w związku z tym nie wiem, ile dojdzie pieniędzy na remonty cząstkowe, np. 500 metrów nakładki, które zostało położone na ul. Konfederatów Barskich. Jestem pewien, że zostaną doliczone jeszcze koszty udrożnienia stoiska wody na ul. Konfederatów Barskich, które będzie robione na mój wniosek, ponieważ po kilku miesiącach rozmów dot. rozlewiska na ul. Konfederatów Barskich w kierunku Jastrzębi, wniosłem do Starosty o budowę kanalizacji deszczowej przy tej drodze. Wniosek ten umotywowałem tym, że zaistniała sytuacja zagraża bezpieczeństwu mieszkańców naszej gminy.

 

W sumie więc w tym roku koszty inwestycji powiatowych w gminie Lanckorona mogą być szacowane na 700 tysięcy złotych, a nie na 3 miliony złotych jak podaje Starostwo na swojej stronie internetowej.

 

Pragnę również podkreślić, że prowadzone prace remontowe nie są osobistą zasługą starań Starosty Wadowickiego Bartosza Kalińskiego i Radnego z Lanckorony Zbigniewa Frasia, ale są wynikiem działań, które podjąłem jako Wójt Gminy Lanckorona. Podkreślam również, że radny z tego okręgu Jerzy Sikora wielokrotnie składał wnioski o ujęcie remontu mostu nad Cedronem w budżecie powiatowym.

 

Drodzy mieszkańcy gminy Lanckorona, ja jako Wójt czuję się w obowiązku reagować na tego typu informacje, które mogą szkodzić wizerunkowi naszej gminy i mogą powodować dezinformacje co do aktualnego stanu naszej gminy. Zapewniam, że wszelkie tego typu sytuacje będą przeze mnie wyjaśniane.

 

Wójt gminy Lanckorona

Tadeusz Łopata