Aktualności
RELACJA ZE SPACERU DLA SENIORÓW W IZDEBNIKU

We wtorek 24 lipca 2018 w Izdebniku odbył się pierwszy spacer nordic walking dla seniorów połączony z nauką prawidłowego chodzenia z kijami i ze wspólną biesiadą po spacerze. Uczestniczki spaceru zostały poinstruowane jak prawidłowo regulować wysokość kijków oraz w jaki sposób powinno się chodzić metodą nordic walking. W spotkaniu uczestniczył także Wójt Gminy Lanckorona Tadeusz Łopata oraz przedstawiciele Gminnej Rady Seniorów.

 

Projekt „Nie jesteśmy tak starzy jak lanckoroński zamek jest realizowany” ma za cel aktywizację i integrację seniorów z naszej gminy. W ramach projektu zaplanowano na sierpień cykl spacerów nordic walking w sołectwach, na wrzesień warsztaty plastyczne dla seniorów w Lanckoronie, a na październik zaplanowano wspólne świętowanie Dnia Seniora.

 

Projekt „Nie jesteśmy tak starzy jak lanckoroński zamek jest realizowany” dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie przy Babiogórskim Stowarzyszeniu Zielona Linia w Stryszawie.