Aktualności
Rekrutacja do klas I szkół podstawowych

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych

Zapisy do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017

odbywać się będzie od 7 do 29 marca br.

 

W zapisach do klas I szkół podstawowych biorą udział:

1)  obowiązkowo dzieci 7-letnie (urodzone w 2009 r., które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2015/2016);

 

2) dzieci 6-letnie (urodzone w 2010 r., które odbyły roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne i mogą rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2016/2017).

 

Zgodnie z przepisami dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły są przyjmowane do szkoły z urzędu.

Dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Rodzic  osobiście zapisuje dziecko w sekretariacie szkoły w godzinach 7:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku.  Przy składaniu wniosku o przyjęcie należy okazać (do wglądu) dowód osobisty oraz skrócony akt urodzenia dziecka. Dyrektor może żądać dodatkowych dokumentów poświadczających fakt zamieszkania oraz informacji podawanych przez rodzica.

 

 

Tadeusz Łopata

Wójt Gminy Lanckorona