Aktualności
Rekrutacja do klas I szkół podstawowych

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych

Zapisy do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

odbywać się będzie od 1 marca br. do 31 marca br.

 

W zapisach do klas I szkół podstawowych biorą udział:

 

1)  obowiązkowo dzieci 7-letnie (urodzone w 2014 r., które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2020/2021);

 

2) dzieci 6-letnie (urodzone w 2015 r., które odbyły roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne i mogą rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2021/2022).

 

Zgodnie z przepisami dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły są przyjmowane do szkoły z urzędu.

 

Dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

Rodzic  osobiście zapisuje dziecko w sekretariacie szkoły w godzinach 7:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku.  Przy składaniu wniosku o przyjęcie należy okazać (do wglądu) dowód osobisty oraz skrócony akt urodzenia dziecka. Dyrektor może żądać dodatkowych dokumentów poświadczających fakt zamieszkania oraz informacji podawanych przez rodzica.

 

Tadeusz Łopata

Wójt Gminy Lanckorona

 

 

 

  • Zasady zapisów uczniów do klas I szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Lanckorona – do pobrania u Dyrektora Szkoły.
  • Zgłoszenie dziecka do szkoły – do pobrania u dyrektora szkoły.
  • wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu – do pobrania u dyrektora szkoły.