Aktualności
punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze” w urzędzie gminy Lanckorona

Wójt Gminy Lanckorona informuje Mieszkańców Gminy o podpisaniu przez Urząd Gminy Lanckorona porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie bezpłatnej pomocy dla mieszkańców gminy w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze”.

 

Na mocy tego porozumienia w Urzędzie Gminy Lanckorona, ul, Krakowska 8, pokój 10 powstał punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”, gdzie pracownik w godzinach pracy urzędu udzieli wszelkich informacji o Programie „Czyste Powietrze” oraz zapewni pomoc przy wypełnianiu wniosku o dotację, przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników. W punkcie konsultacyjnym dostępne są również dla wszystkich materiały informacyjne dot. założeń i realizacji Programu „Czyste Powietrze”. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu tel. 33 876 35 95 wew. 22, e-mail: ekodoradca@lanckorona.pl w godzinach pracy urzędu gminy.

 

 

 

 

 

6 lipca 2021 r. w Klubie Senior+ w Lanckoronie zorganizowano pierwsze spotkanie dla mieszkańców gminy Lanckorona dot. założeń programu „Czyste Powietrze”, a kolejne spotkanie z Mieszkańcami miało miejsce 9 lipca br. w Domu Kultury w Jastrzębi. W trakcie spotkań przedstawiono założenia programu „Czyste Powietrze” oraz sposób w jaki uzyskać dofinansowanie, uczestnikom rozdano także materiały informacyjne odnośnie Programu „Czyste Powietrze”. Przy okazji spotkania poinformowano przybyłych mieszkańców o obowiązku udziału w Spisie Powszechnym, który trwa do 30 września br. oraz o obowiązku złożenia deklaracji o źródle ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), który wszedł w życie od 1 lipca br.