Aktualności
punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze” w urzędzie gminy Lanckorona

Wójt Gminy Lanckorona informuje Mieszkańców Gminy o podpisaniu przez Urząd Gminy Lanckorona porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie bezpłatnej pomocy dla mieszkańców gminy w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze”.

 

Na mocy tego porozumienia w Urzędzie Gminy Lanckorona, ul, Krakowska 8, pokój 10 powstał Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”, gdzie pracownik w godzinach pracy urzędu udzieli wszelkich informacji o Programie „Czyste Powietrze” oraz zapewni pomoc przy wypełnianiu wniosku o dotację, przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników. W punkcie konsultacyjnym dostępne są również dla wszystkich materiały informacyjne dot. założeń i realizacji Programu „Czyste Powietrze”.

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu tel. 33 876 35 95 wew. 22, e-mail: ekodoradca@lanckorona.pl w godzinach pracy Urzędu Gminy.