Aktualności
przekazanie promes dla młodzieżowych drużyn pożarniczych

W dniu 9 listopada 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Spytkowicach odbyła się uroczystość przekazania promes na dotację celową dla młodzieżowych drużyn pożarniczych działających przy Ochotniczych Strażach Pożarnych z terenu powiatu wadowickiego. Powyższą uroczystość zorganizował Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach st. bryg. Paweł Kwarciak. Gminę Lanckorona reprezentowali: Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Lanckoronie dh Józef Godula, Komendant Gminny dh Łukasz Czwartek oraz Sekretarz Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Lanckoronie Barbara Kucharska.

 

 

Środki finansowe trafiły do ochotniczych straży pożarnych na mocy Uchwały Nr 179/2022 Rady Ministrów z dnia 5 września 2022 roku w sprawie przyznania Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji z ogólnej rezerwy budżetowej środków finansowych w wysokości 25 mln zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

 

 

Promesy, których łączna wartość opiewała na kwotę 255 969,00 zł z rąk Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Piotra Filipka i gości honorowych odebrali przedstawiciele 54 MDP ze wszystkich gmin powiatu.

 

Uroczystego wręczenia promes dokonał Małopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Piotr Filipek z udziałem posłów na Sejm RP Filipa Kaczyńskiego i Marka Polaka, senatora RP Andrzeja Pająka, Komendanta Powiatowego PSP st.bryg. Pawła Kwarciaka a także burmistrzów, wójtów lub ich przedstawicieli.

 

W gminie Lanckorona promesy o ogólnej kwocie 16.011 złotych otrzymały:

  • Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP w Lanckoronie,
  • Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP w Izdebniku
  • Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP w Łaśnicy
  • Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP w Jastrzębi.

 

 

Zdjęcia dzięki uprzejmości Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach: