Aktualności
Propozycje nazw ulic w sołectwach Jastrzębia i Skawinki

Proszę o zgłaszanie propozycji nazw ulic pisemnie na adres Urzędu Gminy Lanckorona, mailowo na adres sekretariat@lanckorona.pl lub bezpośrednio do Sołtysów do dnia 20 maja 2021 r. Nazwy ulic nie powinny się powtarzać z nazwami ulic w sołectwie Lanckorona ze względu na ten sam kod pocztowy.


Projekt ulic Jastrzębia


Projekt ulic Skawinki