Aktualności
promocja folderu „zapisane nie zginie” w Izdebniku

Stowarzyszenie Akolada Izdebnicka zorganizowało w niedzielę w izdebnickim Domu Strażaka promocję folderu „Zapisane nie zginie”. W sali widowiskowej można było podziwiać rękodzieło wykonane przez członkinie Akolady, a na parterze wystawę zdjęć umieszczonych w wydanym folderze.

 

W premierze folderu uczestniczył Wójt Gminy Lanckorona Tadeusz Łopata, który wyraził swój podziw dla pracy włożonej w opracowanie i wydanie folderu.

 

Dzięki dofinansowaniu ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” rozdzielanych przez Stowarzyszenie „Zielona Linia” , wsparciu Urzędu Gminy i GOK-u w Lanckoronie „Akoladzie Izdebnickiej” udało się wydać pierwszą broszurkę pod nazwą „Zapisane nie zginie. Izdebnik we wspomnieniach i starej fotografii”. Wspomniany projekt zakładał wydanie w ponad 2500 egzemplarzach broszurki, zawierającej stare, czarno-białe fotografie i spisane wspomnienia mieszkańców Izdebnika, którzy przeżyli bardzo trudne czasy końca XIX i XX wieku.

 

Materiały zgromadzone podczas realizacji zadania pozwolą trwale zachować pamiątki po naszych przodkach w naszym archiwum w formie papierowej i elektronicznej. Będą one zabezpieczone i w razie potrzeby udostępniane.