Aktualności
promesa na odbudowę remizy OSP Łaśnica

W sobotę 2 marca 2019 r. Wójt Gminy Lanckorona wraz z druhami OSP Łaśnica odebrał z rąk Wicepremier Beaty Szydło oraz Ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego promesę na na wykonanie prac w ramach zadania pn.: „Przeniesienie – Odbudowa budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Lanckorona – Łaśnica na działkach 7502/2, 7509 poza terenem osuwiskowym w Lanckoronie”.