Wioska internetowa

news_196_1243496736_107973001251873865_56950300

 

 

 

Na początku czerwca, w ramach projektu „Wioska internetowa- kształcenie na odległość na terenach wiejskich”, finansowanego m.in. ze środków Unii Europejskiej otwarte zostanie w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie Centrum Kształcenia.

Centrum Kształcenia daje możliwość bezpłatnego korzystania z komputerów i Internetu każdemu mieszkańcowi terenów wiejskich, niezależnie od jego wieku, płci, wykształcenia i sytuacji zawodowej, który zainteresowany jest zdobywaniem i uzupełnianiem swojej wiedzy. Poszerzanie wiedzy i kwalifikacji osób korzystających z zasobów Centrów Kształcenia może następować poprzez:

      • wyszukiwanie w sieci Internet interesujących danych, informacji, publikacji
      • korzystanie z oprogramowania wspomagającego kształcenie, tzw. biblioteczki multimedialnej – pakietu komputerowych programów edukacyjnych, w tym encyklopedii, słowników i atlasów.
      • uczestnictwo w nieodpłatnych szkoleniach i kursach umieszczonych na  platformie e-learningowej