Ożywienie centrum wsi Jastrzębia w oparciu o dobra małopolskiej architektury podworskiej.

text_279_1251793164_64413000text_279_1251793184_82039200text_279_1251793211_66452400text_280_1251876755_215673001251873865_56950300

 

 

 

Ożywienie centrum wsi Jastrzębia w oparciu o dobra małopolskiej architektury podworskiej.

Dotujący: Samorząd Województwa Małopolskiego

Inwestor: Gmina Lanckorona

               ul. Krakowska 473

               34-143 Lanckorona

Zadanie realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego “Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”,
Priorytet 2. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.

 

Finansowanie:

   • 80 % kosztów finansowanych ze środków EFOiGR Sekcji Orientacji w ramach Sektorowego
    Programu Operacyjnego
   • 20 % kosztów finansowanych z budżetu Gminy Lanckorona
Kwota pomocy przyznanej

w umowie o dofinansowanie

Kwota pomocy przyznanej

w umowie o dofinansowanie

Całkowite poniesione

wydatki kwalifikowalne

251260,00 383172,04 314075,44

 

Realizacja:
    – 01.09.2005
– 25.09.2006

 

Zakres prac:

  1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku podworskim (zaplecze sanitarno sportowe) – powierzchnia 24,91 m2
  2. Ożywienie centrum wsi Jastrzebia – oświetlenie ośrodka sportowo-rekreacyjnego sztuk 23 lamp oświetleniowych
  3. Ośrodek sportu i rekreacji – zespół urządzeń sportowo rekreacyjnych – powierzchnia 4740 m2
  4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Domu Kultury – powierzchnia 99,20 m2