Aktualności
Projekty herbu, flagi, baneru i pieczęci gminy Lanckorona

Prezentujemy Państwu wstępne projekty: herbu, flagi, baneru i pieczęci gminy Lanckorona.

Sprawy związane ze stanowieniem symboli jednostek samorządu terytorialnego reguluje ustawa z dnia 21 grudnia 1978r. o odznakach i mundurach . Zgodnie z jej przepisami, jednostki samorządu terytorialnego mają prawo do stanowienia (w drodze uchwały rady gminy) własnych herbów, weksyliów, pieczęci i insygniów.

Symbole te muszą być zgodne z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną. Poza wymienionymi kryteriami ustawowymi Komisja Heraldyczna kieruje się ustaleniami Krakowskiego Kolokwium Heraldycznego, poświęconemu heraldyce samorządowej. Wzory symboli podlegają opinii ministra właściwego ds. administracji publicznej.

Obecny herb gminy Lanckorona nie posiada opinii Komisji Heraldycznej.

Ewentualne uwagi do przedstawionych projektów prosimy przesłać na e-mail:

sekretarz@lanckorona.pl do dnia 3 maja

______

______________________________________________Wójt

_________________________________________/-/Tadeusz Łopata


herb_lanckorony


flaga_lanckorona


banner 1_lanckorona


pieczęć_Lanckorona