Aktualności
Program Rodzina 500+ w Gminie Lanckorona

Ruszył rządowy program Rodzina 500+, dzięki któremu rodziny otrzymają świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko. Jeśli spełnią kryterium dochodowe – 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł w rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem – 500 zł otrzymają już na pierwsze dziecko.

W Gminie Lanckorona wnioski można pobierać i składać w formie tradycyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lanckoronie lub wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub drogą elektroniczną – przez jeden z 18 banków, platformę ePUAP, system Emp@tia lub platformę ZUS.

Przypominamy, że nie musimy składać wniosku w pierwszych dniach obowiązywania programu, mamy na to trzy miesiące tj. do 01 lipca 2016 r.

Do kiedy można złożyć wniosek?
Składając wniosek przed 1 lipca 2016 roku, każda rodzina będzie mogła liczyć na zwrot środków za kwiecień, maj i czerwiec. Po tej dacie tak dużego zwrotu za minione miesiące już nie będzie.

Jeśli złożymy wniosek do 10 dnia każdego miesiąca, to pieniądze otrzymamy jeszcze tego samego miesiąca. Przekroczenie tego terminu będzie wiązało się z wypłatą w kolejnym miesiącu. W tym wypadku dostaniemy pieniądze z wyrównaniem tylko za miesiąc złożenia wniosku.

 

Do wniosku o wypłatę świadczenia 500+ na drugie i kolejne dziecko należy dostarczyć:

  1. Kserokopię dowodu osobistego jednego z rodziców (oryginał do wglądu)
  2. Kserokopię aktów urodzenia dzieci (oryginały do wglądu)
  3. Kserokopię odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany (oryginały do wglądu)
  4. Numery PESEL członków rodziny

Do wniosku o wypłatę świadczenia 500+ na pierwsze dziecko prosimy dodatkowo dołączyć:

  1. Kserokopię zeznania podatkowego za 2014 rok (oryginał do wglądu)
  2. Kserokopię ewentualnych świadectw pracy od 2014 roku (oryginały do wglądu)
  3. W przypadku zmiany sytuacji dochodowej zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu brutto/netto za drugi miesiąc po miesiącu w którym nastąpiło uzyskanie dochodu
  4. Kserokopię wyroków sądowych o przysądzonych alimentach lub rozwodzie. (oryginały do wglądu)
  5. Inne dokumenty potwierdzające zmianę sytuacji dochodowej bądź rodzinnej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lanckoronie, ul. 3 Maja 587; w każdy poniedziałek w godzinach od 7.30 do 17.00, a od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30,  w siedzibie tut Ośrodka; tel. 33 876-35-91, świadczenia rodzinne: tel. 33 876-36-99.