Aktualności
poświęcenie kapliczki św. Alojzego po kapitalnym remoncie

28 grudnia 2020 r. została poświęcona przez ks. proboszcza Jana Bobrka odnowiona kapliczka św. Alojzego znajdująca się w Lanckoronie, przy skrzyżowaniu dróg prowadzących do Izdebnika i Jastrzębi. To już kolejna kapliczka na terenie Gminy, która została odnowiona dzięki uporowi i zaangażowaniu Wójta Tadeusza Łopaty.

 

Kapliczka św. Alojzego jest kapliczką słupową datowaną na 1889 rok. Kapliczka przed remontem była w opłakanym stanie: piaskowiec, z którego została wykonana był zniszczony przez nieustanne narażenie na różnorakie warunki atmosferyczne; kapliczka nie była prawidłowo odizolowana od podłoża oraz była pokryta tzw. czarną patyną – wszystko to obrazują zdjęcia sprzed renowacji obiektu.

 

Głównym celem renowacji było zabezpieczenie obiektu przed dalszym niszczeniem oraz przywrócenie obiektowi walorów estetycznych zgodnych z oryginałem i wykonanie rekonstrukcji brakujących elementów w tym zniszczonej w trakcie burzy figury św. Alojzego wieńczącej kapliczkę – wszystkie założone cele udało się osiągnąć, co uwidaczniają poniższe zdjęcia. Warto nadmienić, że przy odnowieniu zniszczonej przez burzę rzeźby św. Alojzego użyto ocalałych kawałków poprzedniej figury.

 

W poświęceniu kapliczki uczestniczył: Wójt Tadeusz Łopata, Pani Skarbnik Barbara Miska, pracownice Urzędu Gminy Lanckorona, Pan Karol Pisz oraz przedstawiciele wykonawcy inwestycji. Ks. proboszcz Jan Bobrek przypomniał postać św. Alojzego – pochodzącego z możnego rodu młodzieńca, który wbrew wszystkim wstąpił do jezuitów, zmarł w wieku 23 lat prawdopodobnie zaraziwszy się dżumą w trakcie opieki nad chorymi w czasie trwania epidemii w Rzymie. Patronuje studentom i ministrantom.

 

Na jednym z boków kapliczki jest napis, który został częściowo zatarty.
Wójt Tadeusz Łopata zwraca się z prośbą do mieszkańców o udostępnienie zachowanych fotografii kapliczki z niezatartym napisem. Ewentualnie, jeśli ktoś pamięta albo potrafi odszyfrować zatartą część napisu, to jest proszony o kontakt z Urzędem Gminy w Lanckoronie.
Jeśli napis zostanie odszyfrowany, to będzie go można nanieść na bok kapliczki.

 

 

Więcej o zakresie prac renowacyjnych oraz zdjęcia przed remontem i w trakcie remontu:

 

Wójt remontuje kolejną kapliczkę

 

Na renowację kapliczki św. Alojzego Gmina Lanckorona otrzymała dotację celową w wysokości 15 000 zł z budżetu Województwa Małopolskiego z konkursu „Kapliczki Małopolski_2020” dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach położonych na obszarze województwa małopolskiego, wkład własny gminy wynosi 25 000 zł, a całość inwestycji opiewa na kwotę 40 000 zł.