Aktualności
poświęcenie i przekazanie nowego samochodu dla osp Lanckorona

10 lipca 2021 r. na lanckorońskim rynku odbyła się uroczystość poświęcenia nowego samochodu OSP Lanckorona.

 

Druhny i Druhowie wzięli udział w przemarszu od remizy OSP do kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Lanckoronie, w którym odbyła się msza św. sprawowana przez wikariusza lanckorońskiej parafii ks. Michała Hansa. Oficjalną część uroczystości rozpoczął raport, złożony brygadierowi Wojciechowi Grzybczykowi przez dowódcę uroczystości kpt. Kamila Gugułę. Następnie hymn państwowy wykonała Gminna Orkiestra Dęta, a delegacja strażaków dokonała podniesienia flagi państwowej na maszt.

 

 

Głos zabrał Wójt Tadeusz Łopata, który powitał wszystkich znamienitych gości, wśród których znaleźli się: Poseł na Sejm RP Filip Kaczyński, Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Pan Michał Jamka, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach brygadier Wojciech Grzybczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach Piotr Hajnosz. W uroczystości wzięli udział także: druh Stanisław Sternal – Prezes wraz z przedstawicielami Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Lanckoronie, druh Edward Florek – długoletni Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Lanckoronie oraz druh senior Ochotniczej straży Pożarnej w Lanckoronie Eugeniusz Godula. Wśród obecnych był także Przewodniczący Rady Gminy Lanckorona: Ryszard Frączek oraz Radni Rady Gminy: Pani Krystyna Miska, Pani Katarzyna Łukasiewicz, Pan Józef Gąsiorski, Pan Hubert Skupień, Pan Grzegorz Leniartek oraz Pan Zdzisław Szambelan. Urząd Gminy Lanckorona reprezentował Wójt wraz z Panią Sekretarz Teresą Florek oraz Panią Skarbnik Barbarą Miską. Na płycie rynku zgromadzili się także mieszkańcy wśród, których znaleźli się m.in. sołtys sołectwa Lanckorona Józef Wypartowicz oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lanckoronie Mirosław Gajewski. Dowódcą uroczystości był mł. kpt. Kamil Guguła, a funkcję spikera pełnił st. aps. Łukasz Czwartek. W tym ważnym dniu druhom z lanckorońskiej OSP towarzyszyły poczty sztandarowe oraz Prezesi wraz z delegacjami z Ochotniczych Straży Pożarnych z Izdebnika, Jastrzębi i Skawinek.

 

Po wystąpieniu Wójta głos zabrał Prezes OSP Lanckorona druh Józef Godula, który przedstawił krótką historię OSP oraz przebieg starań w pozyskaniu nowego pojazdu. Po wystąpieniu Wójta gminy, Prezesa OSP oraz pozostałych gości nastąpiło poświęcenie wozu i jego przekazanie: Naczelnik OSP Lanckorona druh Mateusz Marszałek przekazał odebrane kluczyki kierowcy OSP druhowi Tomaszowi Marszałkowi.

 

Jednostka OSP w Lanckoronie otrzymała do eksploatacji samochód pożarniczy marki Renault, o oznaczeniu pożarniczym GCBARt 3,0/2,8. Samochód został zakupiony ze środków finansowych przekazanych w ramach dotacji budżetowej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, dotacji celowej Starostwa Powiatowego w Wadowicach, dotacji celowej Urzędu Gminy Lanckorona oraz środków własnych OSP Lanckorona.

 

Na sam koniec zostały wręczone statuetki i podziękowania dla osób, które wspomogły OSP Lanckorona w pozyskaniu nowego samochodu:

 

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Lanckoronie podjął uchwały o przyznaniu stosownych dyplomów, statuetek oraz medali okolicznościowych.

W dowód szczególnego uznania uhonorował okolicznościowymi dyplomami osoby, które przyczyniły się do pozyskania samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Lanckorona, a są to:

1. Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski
2. starszy brygadier Piotr Filipek – Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
3. starszy brygadier Paweł Kwarciak Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach
4. Eugeniusz Kurdas – Starosta Powiatu Wadowickiego
5. Tadeusz Łopata – Wójt Gminy Lanckorona
6. Rada Gminy Lanckorona – dyplom odbierze Ryszard Frączek – Przewodniczący Rady Gminy Lanckorona
7. Barbara Kucharska – Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lanckoronie
8. Bogdan Kowalcze – właściciel firmy KOMEX
9. Maria Turek – Kierownik Referat Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy w Lanckoronie
10. Tadeusz Pułczyński – ślusarstwo i mechanika

 

 

Pamiątkowymi statuetkami w dowód szczególnego uznania Zarząd OSP Lanckorona uhonorował osoby, które przyczyniły się do pozyskania samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Lanckorona, a są to:

1. Filip Kaczyński – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
2. Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
3. Marian Sołtysiewicz -Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Wadowicach
4. Barbara Miska – Skarbnik Gminy Lanckorona
5. Teresa Florek – Sekretarz Gminy Lanckorona
6. Mirosław Twardosz – kierownik Gminnej Orkiestry Dętej w Lanckoronie
7. Stowarzyszenie Lanckoronianki
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Lanckoronie z okazji przekazania samochodu ratowniczo – gaśniczego do użytku okolicznościowymi medalami wyróżnił następujące jednostki OSP:

1. OSP Izdebnik
2. OSP Jastrzębia
3. OSP Łaśnica
4. OSP Skawinki

 

Wyróżnionym przez Zarząd OSP Lanckorona i obecnym na uroczystości dyplomy, statuetki i medale wręczyli Prezes OSP Lanckorona Józef Godula oraz Naczelnik OSP Lanckorona Mateusz Marszałek.

 

Uroczystość zakończył koncert Gminnej Orkiestry Dętej pod batutą Przemysława Drabczyka.

 

Zdjęcia dzięki uprzejmości OSP Lanckorona.