Aktualności
Poseł Kukiz”15 dr hab. prof. UP w Krakowie Józef Brynkus z wizytą w Lanckoronie

W dniu 14 lipca br. na zaproszenie Wójta Lanckorony Tadeusza Łopaty Gminę Lanckorona odwiedził Poseł dr hab. prof. Józef Brynkus (Kukiz”15). Podczas spotkania towarzyszył mu Dyrektor biura poselskiego Mariusz Witkowski. Spotkanie trwało ponad godzinę i miało charakter roboczy. Poseł zapoznał się szczegółowo z sytuacją w gminie Lanckorona, a także zadawał pytania, które docierają do niego ze strony mieszkańców.


BRYNKUS....


Wójt Gminy Tadeusz Łopata w merytorycznej rozmowie z posłem opisał cały szereg spraw, które zostały poruszone. W pierwszej kolejności odniósł się do pytań w sprawie osuwisk, jakie znajdują się na terenie gminy, następnie wyjaśnił Panu Posłowi istotę sprawy dotyczącą strażnicy OSP w Łaśnicy.„Ta sprawa szczególnie leży mi na sercu jestem przekonany, że uda się wypracować kompromis, ale o przekazaniu środków finansowych na ten zakup działki będzie decydować Rada Gminy. Ja jestem otwarty, aby pomóc strażakom’’. W tej sprawie informował Posła o spotkaniu, które miało miejsce kilka tygodni temu z Komendantem Gminnego OSP w obecności przedstawicieli OSP Łaśnica. Ustalono, iż druhowie wskażą działkę na której chcieliby, aby powstał nowy budynek remizy, termin złożenia wniosku upływa z dniem 15 października 2016 r.


W rozmowie poruszono także temat dotyczący wyrobiska kamieniołomu w Skawinkach to również szczególnie interesowało parlamentarzystę. Wójt Gminy Tadeusz Łopata zrelacjonował cały aspekt sprawy dotyczący wyrobiska. Potwierdził, że zgodnie z ustawą został złożona uchwała o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy. Radni tej uchwały nie przyjęli. W tej chwili uchwała został przekazana na ręce Wojewody Małopolskiego.


Poseł z zainteresowaniem pytał również o ostatnie wydarzenie, jakie miały miejsce w Lanckoronie dotyczące starań o ponowne uzyskanie praw miejskich. Tym wątkiem był szczególnie zainteresowany z racji swojego zawodu (wykładowcy historii). W tej sprawie tak jak w poprzednich uzyskał wyczerpujące informacje. Poseł Kukiz”15 pozytywnie odniósł się do starań Lanckorony o powrót do dawnej świetności jaką było „Miasto Lanckorona”, a także zapewnił Wójta, że będzie częściej zaglądał do swoich wyborców na terenie gminy.


Na zakończenie Wójt Gminy Lanckorona Tadeusz Łopata podziękował Posłowi za przyjęcia zaproszenia. Parlamentarzysta na zakończenie zapowiedział stały kontakt w władzami gminy.