Aktualności
podziękowanie dla druha Edwarda Florka za wieloletnie kierowanie OSP Lanckorona

27 maja 2021 r. w trakcie XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Lanckorona Wójt Tadeusz Łopata podziękował druhowi Edwardowi Florkowi za 31 lat pełnienia funkcji Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Lanckoronie.

 

W liście gratulacyjnym dla druha Edwarda Florka Wójt zawarł podziękowania za bardzo długą, dobrą współpracę i wykonywaną służbę dla dobra całej gminy. Jak powiedział Wójt: „Wykonywana przez Pana praca w okresie piastowania funkcji Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Lanckoronie jest nieoceniona i zasługuje na najwyższe społeczne uznanie”. Wójt podziękował także druhowi Florkowi za cenne inicjatywy, podejmowane przedsięwzięcia, życzliwość, gotowość do służenia radą, poświęcenie, dzielenie się bogatym doświadczeniem oraz za wykazywanie pełnej gotowości i zdecydowanej postawy w trudnych do pokonania zadaniach chroniących życie, zdrowie i mienie ludzkie.

 

Wójt na ręce druha Florka przekazał list gratulacyjny oraz upominek, a kwiaty wręczyła Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP Pani Barbara Kucharska. Pan Edward Florek podziękował Wójtowi oraz Radzie Gminy za wieloletnią współpracę.

 

Druh Edward Florek sprawował funkcję Prezesa OSP Lanckorona od 1991 r., swoją ostatnią kadencję zakończył w 2021 r. i w wyniku wyborów nowym Prezesem OSP Lanckorona został druh Józef Godula.