Aktualności
pierwsze urodziny klubu senior+ w Lanckoronie

W poniedziałek 27 stycznia 2020 r. w Klubie Senior+ w Lanckoronie odbyło się spotkanie z okazji pierwszej rocznicy pracy Klubu. W spotkaniu na zaproszenie Wójta Tadeusza Łopaty uczestniczył Poseł na Sejm RP Filip Kaczyński wraz z Dyrektorem swojego biura poselskiego w Wadowicach Piotrem Hajnoszem. Wśród zaproszonych przez seniorów gości znaleźli się: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lanckoronie Justyna Młynek-Medoń, Kierownik Klubu Senior+ Dorota Mamcarczyk, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lanckoronie Monika Zając, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lanckoronie Zbigniew Małecki, członkowie Gminnej Rady Seniorów I kadencji oraz pracujące w Klubie Senior+ Katarzyna Głowacz i Paulina Tomczykiewicz.

 

Spotkanie rozpoczęło się od minuty ciszy z okazji przypadającej w tym dniu 75 rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz i przypadającego wtedy Dnia Pamięci Holocaustu. W swoim przemówieniu Wójt Tadeusz Łopata podkreślił wielkie zasługi Rządu dla polityki senioralnej. Klub Senior+ w Lanckoronie powstał w ramach Programu Rządowego SENIOR+ i działa dzięki pozyskanej dotacji. Poseł Filip Kaczyński pogratulował prężnego działania Klubowi i przypomniał, że obecny Rząd kładzie szczególny nacisk na politykę senioralną.

 

W trakcie spotkania pracująca w Klubie Paulina Tomczykiewicz wygłosiła prezentację działań podjętych w Klubie w minionym 2019 r. Wśród wspomnianych aktywności znalazły się: zajęcia stałe, wycieczki, wystawa fotografii, spotkania z ciekawymi ludźmi, zorganizowanie zajęć dla dzieci, współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Gminną Biblioteką Publiczną. Uczęszczające do Klubu seniorki przygotowały okolicznościowe wystąpienia, w których podkreślały rolę Klubu w ich życiu jako miejsca, do którego lubią przychodzić i w którym czują się dobrze. Miłym zwieńczeniem wieczoru był występ akordeonowego duetu Pani Zofii Kurowskiej-Pniak i Pana Adama Kurowskiego, którzy w Klubie spotykają się co poniedziałek z seniorami na wspólne śpiewanie.