Aktualności
PIERWSZE POSIEDZENIE GMINNEJ RADY SENIORÓW W LANCKORONIE

11 stycznia miało miejsce zebranie, na którym ostatecznie ukonstytuowała się Gminna Rada Seniorów. Na spotkanie zorganizowane przez Wójta Tadeusza Łopatę stawiło się 11 kandydatów chętnych do pracy w Gminnej Radzie Seniorów. Na początku spotkania Wójt przywitał wszystkich przybyłych oraz podziękował im za aktywność i zaangażowanie. Przypomnijmy, że część kandydatów została zgłoszona przez stowarzyszenia, a część samodzielnie zbierała podpisy pod swoją kandydaturą. Wójt przypomniał także, że w Gminie Lanckorona na ponad 6000 mieszkańców jest ponad 1400 osób powyżej 60 roku życia, to dosyć dużo, a biorąc pod uwagę to, że ogólnie społeczeństwo się starzeje to będzie tych osób przybywać. Wójt wyraził nadzieję, że Gminna Rada Seniorów będzie reprezentować środowisko seniorów, będzie w stanie rozeznać ich potrzeby oraz działać na rzecz integracji międzypokoleniowej.

 

 

Wójt powołał do życia Gminną Radę Seniorów w następującym składzie:

Teresa Lebiest

Halina Radwańska

Anna Plichta

Lucyna Kowalczyk

Jan Radoń

Danuta Horwacik

Wanda Kozik

Jan Kozik

Anna Fijak

Alicja Szambelan

Genowefa Frosztęga

 

 

Najważniejszym momentem pierwszego posiedzenia Gminnej Rady Seniorów był wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Jednogłośnie w głosowaniu jawnym na Przewodniczącą została wybrana Pani Danuta Horwacik, Wiceprzewodniczącą została Pani Teresa Lebiest, a Sekretarzem Pani Lucyna Kowalczyk. Wójt pogratulował trójce Pań i życzył im owocnej pracy w Gminnej Radzie Seniorów.

 

 

Już w trakcie pierwszego spotkania padały pomysły dot. działalności Rady i inicjatyw, która może podjąć na rzecz seniorów w Gminie Lanckorona.

 

Warto zaznaczyć, że Gmina Lanckorona jest trzecim miejscem w Powiecie Wadowickim, po Wadowicach i Andrychowie, gdzie powstała Rada Seniorów i jak zapowiada Wójt Łopata powstanie Rady Seniorów to nie koniec jego inicjatyw na rzecz środowiska osób starszych w Gminie Lanckorona, ponieważ obecnie w trakcie procedowania jest wniosek o utworzenie Dziennego Klubu Seniora w Lanckoronie.