Aktualności
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 r.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w sołectwie Lanckorona

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu