Aktualności
otwarcie szkoły w jastrzębi połączone z nadaniem imienia i poświęceniem sztandaru

14 października 2020 r. zapisze się na długo w pamięci mieszkańców Jastrzębi i gości biorących udział w otwarciu rozbudowanego budynku szkolnego połączonego z uroczystym nadaniem szkole imienia Konfederatów Barskich oraz przekazaniem sztandaru ufundowanego przez Wójta Gminy Lanckorona Tadeusza Łopatę.

 

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 12:00 uroczystą mszą św. sprawowaną przez Jego Ekscelencję ks. biskupa Janusza Mastalskiego, dziekana dekanatu kalwaryjskiego ks. Wiesława Cygana i proboszcza parafii w Lanckoronie ks. Jana Bobrka. W trakcie nabożeństwa ks. biskup poświecił sztandar szkoły, a rodzice przekazali go uczniom. Zostały poświęcone także krzyże ufundowane przez Wójta Tadeusza Łopatę, które uczniowie wraz z rodzicami powiesili w klasach w nowej szkole. W trakcie homilii Jego Ekscelencją ks. biskup przypomniał zgromadzonym, o tym, że ciężar wychowania dzieci i młodzieży spoczywa głównie na rodzicach, a szkoła ma wspierać ich w tym trudzie. Z racji trwającej pandemii w uroczystości wzięły udział tylko dwa poczty sztandarowe: Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Lanckoronie i OSP Jastrzębia. Mszę św. śpiewem uświetniła schola prowadzona przez Panią katechetkę Anetę Kurowską-Maj.

 

[ciąg dalszy relacji pod galerią zdjęć ze mszy. św.]

 

 

Oficjalna część uroczystości odbyła się pod budynkiem szkoły w Jastrzębi, gdzie honory gospodarzy pełnili Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jastrzębi Paweł Kołodziej i była Dyrektor Małgorzata Chyczyńska – razem współprowadząc uroczystość. Gości pod szkołą powitała Gminna Orkiestra Dęta pod kierownictwem kapelmistrza Przemysława Drabczyka. Wśród przybyłych gości znaleźli się m.in.: Poseł na Sejm RP Władysław Kurowski, Burmistrz Miasta i Gminy Sułkowice Artur Grabczyk, Radni Gminy Lanckorona z Przewodniczącym Ryszardem Frączkiem, Skarbnik Gminy Lanckorona Barbara Miska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lanckoronie Mirosław Gajewski, Dyrektor Zespołu Szkół w Izdebniku Teresa Łabędź, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skawinkach Anna Gibas, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lanckoronie Monika Zając, Dyrektor Gminnego Żłobka w Lanckoronie Anita Podolak-Cholewa, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lanckoronie Justyna Młynek-Medoń, sołtys Lanckorony Józef Wypartowicz oraz uczniowie, rodzice i nauczyciele. Uroczystość rozpoczęła się wciągnięciem flagi na maszt przy dźwiękach hymnu narodowego. Następnie Przewodniczący Rady Gminy Lanckorona Ryszard Frączek odczytał uchwałę Rady Gminy o nadaniu szkole w Jastrzębi imienia Konfederatów Barskich, a wychowanka i obecnie nauczycielka Marzena Frączek odczytała historię szkolnictwa w Jastrzębi. Nauczyciel historii Stanisław Chyczyński przypomniał wszystkim zgromadzonym czym była konfederacja barska i powiedział kilka słów o Konfederatach Barskich.

 

Bardzo podniosłą chwilą w trakcie uroczystości było ślubowanie delegacji uczniów na sztandar i prezentacja sztandaru wraz z wyjaśnienie wszystkich użytych kolorów i symboli. Jednak kulminacyjnym momentem było przejście przez próg nowej szkoły i poświęcenie budynku i sal lekcyjnych przez Jego Ekscelencję ks. biskupa Janusza Mastalskiego.

 

Po kulminacyjnym momencie nadszedł czas na przemówienia zaproszonych gości. Jako pierwszy zabrał głos Pan Poseł Kurowski, który serdecznie pogratulował Wójtowi Łopacie tak wspaniałej inwestycji jak rozbudowa szkoły. W podobnym duchu wypowiedział się Burmistrz Grabczyk, który przekazał Dyrektorowi Kołodziejowi pamiątkowy list gratulacyjny. Jako ostatni z zaproszonych gości przemawiał przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska”.

 

Część oficjalną zamknęło przemówienie Wójta Tadeusza Łopaty, który w bardzo emocjonalnym sposób opisał jak udało się przeprowadzić tak dużą inwestycję. Wójt podkreślił rolę Skarbnika Gminy Barbary Miski i Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Marii Turek. Na zakończenie części oficjalnej organizatorzy przygotowali podziękowania dla Wójta, Skarbnika Gminy Lanckorona i Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju za ich pracę na rzecz rozbudowy szkoły.


Przemówienie Wójta Gminy Lanckorona Tadeusza Łopaty z okazji poświęcenia sztandaru Szkoły Podstawowej im. Konfederatów Barskich w Jastrzębi dnia 15.10.2020 r.

 

Wdzięczność jest pamięcią serca i wyrazem jego szlachectwa; jako taka, ma ogromną moc jednoczenia i otwierania na dobro wspólne. Zatem pozwólcie państwo, że i ja, śladem moich przedmówców, zacznę od podziękowań. Jesteśmy przecież – i to nie bez powodu – na Eucharystii, która po polsku znaczy właśnie „dziękczynienie”.

Chcę na początek podziękować przede wszystkim Jego Ekscelencji księdzu biskupowi za jego obecność wśród nas i gotowość złożenia w naszym imieniu Eucharystycznej ofiary, jako wyrazu naszej wdzięczności za dzieło ukończenia budowy nowej szkoły; dziękuję także za gotowość poświęcenia sztandaru, który ją symbolizuje, i krzyży, które rodzice i uczniowie pragną zawiesić w klasach jako wyraz swojej wiary i przywiązania do tradycji.

Dziękuję także księdzu proboszczowi za jego wyjątkową życzliwość we wszystkim, co służy dobru naszej wspólnoty.
Panu Dyrektorowi Pawłowi Kołodziejowi, całej dyrekcji szkoły, gronu pedagogicznemu, oraz uczniom i rodzicom dziękuję za trud przygotowania dzisiejszej uroczystości.
Moją serdeczną wdzięczność wyrażam także wobec wszystkich, którzy wspierali mnie w budowie szkoły, i to na różne sposoby, w tym także modlitwą; składam im wszystkim na ręce stojącej tu obok mnie byłej dyrektor szkoły w Jastrzębi Pani Małgorzacie Chyczyńskiej gorące podziękowania.

Świadomi jesteśmy, że dziękując ludziom, dziękujemy tak naprawdę Bogu, bo to od Niego pochodzą wszystkie dobra – także radość dzisiejszego dnia. Wyraziliśmy to słowami pieśni na wejście: „Oto jest dzień, który dał nam Pan; weselmy się i radujmy się w Nim”.

Prymas tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński, powiedział kiedyś, że: „Sztandar to symbol i świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym a przysięgą wojskową”. Waga tego symbolu jest ogromna – świadczy o tym cała historia sztandaru, sięgająca Starego Testamentu. Łączy on w sobie to, co było, z tym, co jest, i tym, co dopiero będzie; wzywa teraźniejszość do szacunku wobec przeszłości, w imię odpowiedzialności za przyszłość. Niesie w sobie wartości, na których zbudowana jest godność człowieka, tożsamość szkoły i małej ojczyzny, rodziny i całego narodu. Ową świętość sztandaru, o której mówi kardynał Wyszyński, wyrażamy gestem szacunku, jakim jest przyklęknięcie i ucałowanie.
Poświęcenie sztandaru to uroczystość wyjątkowa – podkreśla ją dziś nie tylko obecność księdza biskupa, ale także najwyższych władz urzędu wojewódzkiego i marszałkowskiego, posłów i senatorów, władz oświatowych i wielu innych znamienitych gości. Im wszystkim także dziękuję za przybycie.

Wiemy, że poświęcenie oznacza oddanie święconego przedmiotu na służbę Bogu; dokonuje się ono zawsze w Duchu Świętym i przez Ducha Świętego, dlatego podczas tej uroczystości rozpoczynamy od hymnu: „O Stworzycielu, Duchu przyjdź”.

Świadom ważności tego wydarzenia dołączam do pragnień wyrażonych przez pana dyrektora i proszę ciebie, czcigodny księże biskupie, o poświęcenie tego sztandaru oraz krzyży, a w dalszym ciągu uroczystości także naszej nowej szkoły.

Pozwólcie, że na koniec – w symboliczny sposób, przez położenie ręki na tym sztandarze – oddam go w ręce rodziców i absolwentów, prosząc, by po jego poświęceniu przekazali odpowiedzialność zań uczniom naszej szkoły.


Ramą zwieńczającą całą uroczystość było zaś odsłonięcie przy wejściu do szkoły pamiątkowej tablicy upamiętniającej oddanie budynku do użytku i jego poświęcenie. Z okazji tego wspaniałego dnia wydany specjalny już XXII Numer Biuletynu Szkoły Podstawowej w Jastrzębi.