Aktualności
O!strzegator

System geokomunikatów z ostrzeżeniami pogodowymi dla zagrożonych obszarów.

Gwałtowne zjawiska atmosferyczne, jakie wystąpiły ostatnio na północy Polski spowodowały ogromne straty. Intensywne burze i huragany zniszczyły prywatne domy, infrastrukturę miast i wsi oraz środowisko naturalne.

Podobne anomalie pogodowe zdarzają się na terenie Polski coraz częściej. Oczywiście nie możemy ich uniknąć, ale możemy być na nie lepiej przygotowani. Informowanie ludności o zbliżającym się niebezpieczeństwie jest niezwykle istotne – pozwala zabezpieczyć domy, zgromadzić zapasy wody i żywności a czasami po prostu opuścić zagrożony teren. W przypadku anomalii pogodowych niezwykle istotne jest, aby komunikaty docierały bezpośrednio w rejon zagrożenia, tam gdzie spodziewamy się huraganu lub gradobicia. Komunikaty w mediach lub Internecie dotyczą zwykle całych województw, są nieprecyzyjne i nie uwzględniają dynamiki zmian pogodowych.

Wyjątkiem, jeśli chodzi o jakość i aktualność komunikatów pogodowych, są informacje Stowarzyszenia Polskich Łowców Burz. Stowarzyszenie opracowuje własne, bardzo precyzyjne, ostrzeżenia pogodowe dla zagrożonych obszarów.

Dzięki opracowanemu systemowi geokomunikatów, komunikaty z ostrzeżeniem mogą być przesyłane do wszystkich odbiorców przebywających na zagrożonym obszarze. Obsługującą go aplikację można pobrać ze strony https://goo.gl/sASCqL.  Dodatkowe informacje można znaleźć na profilach FB Stowarzyszenia Polscy Łowcy Burz https://www.facebook.com/lowcyburz/ oraz aplikacji O!strzegator https://www.facebook.com/ostrzegator/.

Udostępnienie systemu jest całkowicie bezpłatne do końca tego roku, bez żadnych zobowiązań w przyszłości. Chcemy w ten sposób upowszechnić nasze rozwiązanie. Nawet jeśli nie zdecydujecie się Państwo na wykorzystanie systemu w przyszłości, jego użytkownicy nadal będą otrzymywać ostrzeżenia meteorologiczne publikowane przez Stowarzyszenie Polskich Łowców Burz oraz informacje urzędów miast i gmin w innych rejonach Polski.