Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Dziedzictwa

text_277_1251790896_85965200Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Dziedzictwa zs w Krakowie powstało z potrzeby kontynuowania poprzez dyskusję i działania praktyczne poszukiwań sposobów rozwiązywania problemów, z którymi stykaliśmy się w trakcie studiów na Akademii Dziedzictwa. Problemy te stanowią sedno pojęcia ochrony dziedzictwa (rozumianego łącznie jako dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze) w Polsce i na świecie. Interdyscyplinarność studiów jest istotą misji Akademii Dziedzictwa. Połączyły one w ramach jednego obszaru tematycznego, osoby o różnych profesjach, które zdobytą w ten sposób wiedzę i własne doświadczenia zawodowe chcą przekazać partnerom. Chcemy, poprzez konferencje, seminaria, wystawy, szkolenia i akcje włączyć się w budowanie społeczeństwa obywatelskiego na rzecz dziedzictwa kulturowego. W ubiegłych latach były realizowane projekty: wspomagające liderów kultury na obszarach wiejskich Białorusi, ratujące zabytkowe malowidła w kościołach Ukrainy (Dobromil, Lwów), aktywizujące obszary wiejskie zwłaszcza młodzież 12 gmin południowej małopolski poprzez poznanie lokalnej kultury i tradycji.

Stowarzyszenie jest członkiem Lokalnej Grupy Działania „Gościniec 4 żywiołów” zs w Lanckoronie.