LDG Gościniec 4 żywiołów

 

text_281_1251799481_32760700

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Gościniec 4 żywiołów”

plakat 31.08.2022

INFORMACJA OGÓLNA O NABORACH Rekreacja

INFORMACJA OGÓLNA O NABORACH turystyka

INFORMACJA OGÓLNA O NABORACH2

plakat 18.05.22

plakat 16.03.22

 

 


ogłoszenie ogólne Granty 2022

Plakat szkolenia_ 20.10.21

ogłoszenie ogólne Granty

INFORMACJA OGÓLNA O NABORACH DO GMIN

Plakat szkolenia_ 07.07.21

Plakat szkolenia_ 09.06.21

Informacja .

plakat 28.04.21

Plakat szkolenia_ 24.02.21

ogłoszenie ogólne Granty2

plakat 20.01.21

info 4.4

INFORMACJA OGÓLNA O NABORACH do GMIN 2020


Informacja 9.3


1Plakat szkolenia_ 08.07.20

30.06.20 inf

plakat szkolenia 10.06.20

plakat szkolenia 27.05.20

INFORMACJA OGÓLNA O NABORACH do GMIN

plakat szkolenia13.05.20

1. INFORMACJA USŁUGI SPOŁECZNER (002)

4.1 informacja 2020

Szanowni Państwo.

W oparciu o komunikaty GIS dotyczące zagrożenia epidemiologicznego oraz ze względu na aktualną sytuację spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19) w Polsce ,  Zarząd LGD Gościniec 4 Żywiołów podjął decyzję o przejściu w  okresie 16.03.2020 do odwołania na tryb pracy zdalnej.

W związku z powyższym nasza siedziba w Zakrzowie 175 pozostanie w ww. okresie zamknięta.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00-16:00, zarówno drogą mailową- lgd.gosciniec@gmail.com    lub renatabukowska@poczta.onet.pl  jak i telefoniczną- Kierownik biura Renata Bukowska +48 662147884, Specjalista ds. środków unijnych Ewa Frosztęga + 48 513147582

O wszelkich ewentualnych dalszych zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować.
Przepraszamy za utrudnienia z tym związane i liczymy na zrozumienie.

Renata Bukowska- Prezes Zarządu


Informacja PK

Plakat szkolenia_ 11.03.20

Plakat szkolenia_ 19.02.20

Plakat szkolenia_4.5 12.02.20

plakat 22.01.20

KOLEJNE NABORY WNIOSKÓW W 2020 ROKU

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gościniec 4 żywiołów

w pierwszym kwartale 2020 roku będzie ogłaszać nabory wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na przedsięwzięcia:

 

 • Rozwój działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej
  i spożywczej –
  206 188,00 zł.
 • Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki – 71 799,00
 • Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki – 90 000 zł
 • Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej – 90 000 zł

Wnioski będzie można składać bezpośrednio w siedzibie LGD „Gościniec 4 żywiołów”  oraz za pośrednictwem POP po przez stronę internetową www.lgd.witkac.pl.

Aby otrzymać dotacje projekt musi być zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” na lata 2016 – 2022. Ocena projektu dokonywana jest przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji – lokalne kryteria wyboru projektów oraz wszystkie potrzebne dokumenty dostępne są na naszej stronie internetowej.

Strategia Rozwoju Lokalnego http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=304

Lokalne kryteria wyboru projektówhttp://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=378

———————————————————————————————————

Wszystkich zainteresowanych naborami zapraszamy  do kontaktu z biurem LGD w sprawie konsultacji wniosków i omówienia zasad oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru projektów.

 

 

W biurze LGD Gościniec 4 żywiołów prowadzone są bezpłatne konsultacje dotyczące pozyskania dotacji. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu i zapraszamy do współpracy!

www.gosciniec4zywiolow.pl

tel./fax (33) 843 62 18    e- mail: lgd.gosciniec@gmail.com

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Spotkania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 plakat30.10.19

Szanowni Państwo.

21.10.2019 LGD „Gościniec 4 żywiołów”  ogłosił nabory wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakres tematyczny planowanych naborów:

NABÓR 12/20198 Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki.

     NABÓR 1/2019/G  /GRANT/ – Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez „małe projekty”.

Wnioski można składać w terminie od 04-11-2019 do 18-11-2019  

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD „Gościniec 4 żywiołów”  oraz za pośrednictwem POP po przez stronę internetową www.lgd.witkac.pl.

Ogłoszenia o naborach wniosków oraz dokumentacja aplikacyjna znajduje się na stronie internetowej gosciniec4zywiolow.pl w zakładce DOTACJE PROW 2014-2020

Aby otrzymać dotacje projekt musi być zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” na lata 2016 – 2022. Ocena projektu dokonywana jest przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji – lokalne kryteria wyboru projektów dostępne są na naszej stronie internetowej.

Strategia Rozwoju Lokalnego http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=304

Lokalne kryteria wyboru projektówhttp://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=378

 

Wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem po środki w ramach ogłoszonych naborów proszone są o kontakt z biurem LGD w sprawie konsultacji wniosków i omówienia zasad oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru projektów.


ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA FISZEK PROJEKTOWYCH  w terminie od 21do 28 października  2019 r.

W związku z ogłoszonymi  w terminie  od 04-11-2019 do 18-11-2019 naborami wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 20114 – 2020 zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania fiszek projektowych na następujące działania:

NABÓR 12/20198 Rozwój działalności gospodarczejw zakresie turystyki, w tym agroturystyki.

NABÓR 1/2019/G Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez „małe projekty”.

Fiszki należy składać w terminie od 21do 28 października  2019 r.

– w wersji papierowej w biurze LGD w Zakrzowie, Zakrzów 175  w godzinach od 9:00 do 15:00, lub

– mailowo na adres lgd.gosciniec@gmail.com

Fiszka składana zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej powinna być podpisana, fiszka składana elektronicznie, powinna być podpisana i przesłana w formie skanu.

Fiszka projektowa nie jest podstawą do oceny wniosku, zawiera podstawowe informacje dotyczące składanego projektu. Przy ocenie czy fiszka dotyczy danego wniosku brany jest pod uwagę beneficjent i wskazany zakres lub cel operacji, a nie tytuł operacji czy wysokość wnioskowanej kwoty.

Każdy beneficjent, który złoży poprawnie wypełnioną fiszkę uzyska dodatkowy punkt podczas oceny projektu  – zgodnie z Lokalnymi kryteriami wyboru projektów LGD  „Gościniec 4 żywiołów”

 


INFORMACogłoszenie Naborów

zapraszamy do udziału w wizycie Studyjnej organizowanej w ramach projektu własnego pt: „Promocja gospodarcza branż kluczowych obszaru LGD Gościniec 4 Żywiołów poprzez organizację wyjazdów promocyjnych, wykonanie spotu promocyjnego, strony www, ulotki oraz organizację Festiwalu Przedsiębiorczości Gościńca 4 Żywiołów”  . Wyjazd zaplanowano do LGD Zielony Pierścień ( okolice Nałęczowa) w dniach 25- 26 październik 2019 rok. Celem wyjazdu jest poznanie dobrego przykładu zarządzania i promocji obszaru LGD w obszarze rozwoju gospodarczego związanego z branżą spożywczą i turystyczną . Zachęcamy do składania zgłoszeń do dnia 18 października 2019r.

Program oraz formularz zgłoszenia
http://www.gosciniec4zywiolow.pl/index.php?dzial=aktualnosc&id_aktualnosc=1058


1. PW REGULAMIN konkursy pop

 

Do pobrania: załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2


Informacja 9.3

9.3

4.3 informacja

PW zaproszenie szkolenie Innowacyjne .._

4.6

9.2

grant 5

informacja 1.2

Plakat szkolenia_4.5, 9.5 06.06.19INFORMACJA ogłoszenie Naborów

ANKIETA  SKIEROWANA DO WŁAŚCICIELI FIRM Z BRANŻY SPOŻYWCZEJ


ANKIETA  SKIEROWANA DO WŁAŚCICIELI FIRM Z BRANŻY TURYSTYCZNEJ


Informacja

Podsumowanie

Informacja

ANKIETA  SKIEROWANA DO WŁAŚCICIELI FIRM Z BRANŻY OBUWNICZEJ I MEBLARSKIEJ


Plakat szkolenie 28.03

plakat szkolenia

Informacja o planowanych naborach 2

Załącznik 4 Ankieta do mieszkańców on-going_Lanckorona

Plakat szkolenia Zakrzów 21.02


plakat


plakatplakat 12.12


LGD „Gościniec 4 żywiołów”

ogłosił nabór wniosków


nr 16/2018 – Organizacja warsztatów, szkoleń, konkursów oraz działań promocyjnych służących promocji turystyki i rekreacji wśród mieszkańców obszaru LGD 

/nabór dla organizacji pozarządowych i JST/

w ramach poddziałania

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski można składać  w terminie

07.12.2018 r. – 21.12.2018 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gościniec 4 żywiołów” miejscowość: Zakrzów 175, 34-145 Zakrzów od poniedziałku do czwartku w godz. od 9:00 do 15:00, w dniu 21.12.2018 r. w godzinach od 9:00 do 16:00 oraz za pośrednictwem POP po przez stronę internetową lgd.witkac.pl.

Ogłoszenie o naborach wniosków oraz dokumentacja aplikacyjna znajduje na stronie www. gosciniec4zywiolow.pl

Link: http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=512

Wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem po środki w ramach ogłoszonych naborów prosimy o kontakt z biurem w sprawie konsultacji wniosków i omówienia zasad oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru projektów.

———————————————————————————————————————————————————-

Wszystkich zainteresowanych naborem wniosków nr 16/2018 zapraszamy do składania fiszek projektowych, w terminie  od 23 do 30 listopada 2018 r.

Ogłoszenie oraz Formularz Fiszki znajduje się na stronie www. gosciniec4zywiolow.pl

Link: http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?dzial=aktualnosci

Fiszka składana zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej powinna być podpisana, fiszka składana elektronicznie, powinna być podpisana i przesłana w formie skanu. Każdy beneficjent, który złoży poprawnie wypełnioną fiszkę uzyska dodatkowy punkt podczas oceny projektu  – zgodnie z Lokalnymi kryteriami wyboru projektów LGD  „Gościniec 4 żywiołów”.

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem, tel. 33/843 62 18.


LGD „Gościniec 4 żywiołów”

ogłosił nabór wniosków


nr 16/2018 – Organizacja warsztatów, szkoleń, konkursów oraz działań promocyjnych służących promocji turystyki i rekreacji wśród mieszkańców obszaru LGD 

/nabór dla organizacji pozarządowych i JST/

w ramach poddziałania

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski można składać  w terminie

07.12.2018 r. – 21.12.2018 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gościniec 4 żywiołów” miejscowość: Zakrzów 175, 34-145 Zakrzów od poniedziałku do czwartku w godz. od 9:00 do 15:00, w dniu 21.12.2018 r. w godzinach od 9:00 do 16:00 oraz za pośrednictwem POP po przez stronę internetową lgd.witkac.pl.

Ogłoszenie o naborach wniosków oraz dokumentacja aplikacyjna znajduje na stronie www. gosciniec4zywiolow.pl

Link: http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=512

Wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem po środki w ramach ogłoszonych naborów prosimy o kontakt z biurem w sprawie konsultacji wniosków i omówienia zasad oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru projektów.

———————————————————————————————————————————————————-

Wszystkich zainteresowanych naborem wniosków nr 16/2018 zapraszamy do składania fiszek projektowych, w terminie  od 23 do 30 listopada 2018 r.

Ogłoszenie oraz Formularz Fiszki znajduje się na stronie www. gosciniec4zywiolow.pl

Link: http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?dzial=aktualnosci

Fiszka składana zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej powinna być podpisana, fiszka składana elektronicznie, powinna być podpisana i przesłana w formie skanu. Każdy beneficjent, który złoży poprawnie wypełnioną fiszkę uzyska dodatkowy punkt podczas oceny projektu  – zgodnie z Lokalnymi kryteriami wyboru projektów LGD  „Gościniec 4 żywiołów”.

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem, tel. 33/843 62 18.


plakat

Ogłoszenie naborów WSPÓŁNE 15

działanie 9.3


LGD „Gościniec 4 żywiołów”

ogłosił nabór wniosków


nr 14/2018 – Organizacja warsztatów, szkoleń, konkursów oraz działań promocyjnych służących promocji turystyki i rekreacji wśród mieszkańców obszaru LGD 

/nabór dla organizacji pozarządowych i JST/

w ramach poddziałania

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski można składać  w terminie

20.08.2018 r. – 03.09.2018 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gościniec 4 żywiołów” miejscowość: Zakrzów 175, 34-145 Zakrzów od poniedziałku do czwartku w godz. od 9:00 do 15:00, w dniu 03.09.2018 r. w godzinach od 9:00 do 16:00 oraz za pośrednictwem POP po przez stronę internetową lgd.witkac.pl.

Ogłoszenie o naborach wniosków oraz dokumentacja aplikacyjna znajduje na stronie www. gosciniec4zywiolow.pl

Link: http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=509

Wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem po środki w ramach ogłoszonych naborów prosimy o kontakt z biurem w sprawie konsultacji wniosków i omówienia zasad oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru projektów.

———————————————————————————————————————————————————-

Wszystkich zainteresowanych naborem wniosków nr 14/2018 zapraszamy do składania fiszek projektowych, w terminie  od 6 do 13 sierpnia 2018 r.

Ogłoszenie oraz Formularz Fiszki znajduje się na stronie www. gosciniec4zywiolow.pl

Link: http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?dzial=aktualnosc&id_aktualnosc=885

Fiszka składana zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej powinna być podpisana, fiszka składana elektronicznie, powinna być podpisana i przesłana w formie skanu. Każdy beneficjent, który złoży poprawnie wypełnioną fiszkę uzyska dodatkowy punkt podczas oceny projektu  – zgodnie z Lokalnymi kryteriami wyboru projektów LGD  „Gościniec 4 żywiołów”.

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem, tel. 33/843 62 18.LGD „Gościniec 4 żywiołów” ogłosiła nabór wniosków nr 13/2018  na Rozwój działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

NABÓR 13/2018 – Rozwój działalności gospodarczej


Wnioski można składać  w terminie   od 02.07.2018  do 16.07.2018

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD „Gościniec 4 żywiołów”  oraz za pośrednictwem POP po przez stronę internetową www.lgd.witkac.pl.

Ogłoszenia o naborach wniosków oraz dokumentacja aplikacyjna znajduje się na stronie internetowej lgd.gosciniec4zywiolow.pl w zakładce DOTACJE PROW 2014-2020/ NABORY WNIOSKÓW.

Aby otrzymać dotacje projekt musi być zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” na lata 2016 – 2022. Ocena projektu dokonywana jest przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji – lokalne kryteria wyboru projektów dostępne są na stronie internetowej LGD.

Strategia Rozwoju Lokalnego: http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=304

Lokalne kryteria wyboru projektów: http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=378


Wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem po środki w ramach ogłoszonych naborów proszone są o kontakt z biurem w sprawie konsultacji wniosków i omówienia zasad oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru projektów.

Przypominamy, że biuro LGD „Gościniec 4 żywiołów” świadczy bezpłatnie usługi doradcze dla potencjalnych beneficjentów. Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejsze telefoniczne umawianie się na spotkanie.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z biurem LGD.


NABÓR FISZEK PROJEKTOWYCH

w terminie od 18 do 25 czerwca 2018 r.

LGD „Gościniec 4 żywiołów” w związku z ogłoszonymi w terminie  od 02.07.2018 do 16.07.2018 naborami wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 20114 – 2020 zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania fiszek projektowych na następujące działanie:

Rozwój działalności gospodarczej:

NABÓR NR 13/2018 Rozwój działalności gospodarczej

Wskaźniki produktu: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa -3

Ogłoszenie o naborze fiszek dostępne jest na stronie internetowej LGD – www.gosciniec4zywiolow.pl

Fiszki należy składać w terminie od 18 do 25 czerwca 2018 r.

– w wersji papierowej w biurze LGD w Zakrzowie, Zakrzów 175  w godzinach od 9:00 do 15:00, lub

– mailowo na adres lgd.gosciniec@gmail.com

Fiszka składana zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej powinna być podpisana, fiszka składana elektronicznie, powinna być podpisana i przesłana w formie skanu.

Fiszka projektowa nie jest podstawą do oceny wniosku, zawiera podstawowe informacje dotyczące składanego projektu. Przy ocenie czy fiszka dotyczy danego wniosku brany jest pod uwagę beneficjent i wskazany zakres lub cel operacji, a nie tytuł operacji czy wysokość wnioskowanej kwoty.

Każdy beneficjent, który złoży poprawnie wypełnioną fiszkę uzyska dodatkowy punkt podczas oceny projektu  – zgodnie z Lokalnymi kryteriami wyboru projektów LGD  „Gościniec 4 żywiołów”.

LGD zaprasza do kontaktu z biurem, tel. 33/843 62 18


NABÓR FISZEK PROJEKOWYCH DLA NABORU 11/2018 i 12/2018

LGD „Gościniec 4 żywiołów” w związku z ogłoszonymi  w terminie  od 25.06.2018  do 10.07.2018 naborami wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 20114 – 2020 zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania fiszek projektowych na następujące działania:

NABÓR 11/2018 – Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przez organizacje pozarządowe – /nabór dla organizacji pozarządowych/

NABÓR 12/2018 – Organizacja warsztatów, szkoleń, konkursów oraz działań promocyjnych służących promocji turystyki i rekreacji wśród mieszkańców obszaru LGD  /nabór dla organizacji pozarządowych i JST/

Intensywność pomocy:

refundacja kosztów kwalifikowanych:

 1. w przypadku organizacji pozarządowych (NGO) do poziomu 85%
 2. w przypadku jednostek samorządu terytorialnego w wysokości nie wyższej niż 63,63 %

Ogłoszenie o naborze fiszek dostępne jest na stronie internetowej LGD – www.gosciniec4zywiolow.pl

Fiszki należy składać w terminie od 11 do 18 czerwca 2018 r.

– w wersji papierowej w biurze LGD w Zakrzowie, Zakrzów 175  w godzinach od 9:00 do 15:00, lub

– mailowo na adres lgd.gosciniec@gmail.com

Fiszka składana zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej powinna być podpisana, fiszka składana elektronicznie, powinna być podpisana i przesłana w formie skanu.

Fiszka projektowa nie jest podstawą do oceny wniosku, zawiera podstawowe informacje dotyczące składanego projektu. Przy ocenie czy fiszka dotyczy danego wniosku brany jest pod uwagę beneficjent i wskazany zakres lub cel operacji, a nie tytuł operacji czy wysokość wnioskowanej kwoty.

Każdy beneficjent, który złoży poprawnie wypełnioną fiszkę uzyska dodatkowy punkt podczas oceny projektu  – zgodnie z Lokalnymi kryteriami wyboru projektów LGD  „Gościniec 4 żywiołów”.

Biuro LGD zaprasza do kontaktu z biurem, tel. 33/843 62 18.


LGD „Gościniec 4 żywiołów” ogłosiła nabory wniosków nr 11/2018 i 12/2018  na operacje inne niż LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

NABÓR 11/2018 – Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przez organizacje pozarządowe – /nabór dla organizacji pozarządowych/

NABÓR 12/2018 – Organizacja warsztatów, szkoleń, konkursów oraz działań promocyjnych służących promocji turystyki i rekreacji wśród mieszkańców obszaru LGD  /nabór dla organizacji pozarządowych i JST/

Intensywność pomocy:

refundacja kosztów kwalifikowanych:

 1. w przypadku organizacji pozarządowych (NGO) do poziomu 85%
 2. w przypadku jednostek samorządu terytorialnego w wysokości nie wyższej niż 63,63 %

Wnioski można składać  w terminie   od 25.06.2018  do 10.07.2018

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD „Gościniec 4 żywiołów”  oraz za pośrednictwem POP po przez stronę internetową www.lgd.witkac.pl.

Ogłoszenia o naborach wniosków oraz dokumentacja aplikacyjna znajduje się na stronie internetowej lgd.gosciniec4zywiolow.pl w zakładce DOTACJE PROW 2014-2020/ NABORY WNIOSKÓW

Aby otrzymać dotacje projekt musi być zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” na lata 2016 – 2022. Ocena projektu dokonywana jest przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji – lokalne kryteria wyboru projektów dostępne są na naszej stronie internetowej.

Strategia Rozwoju Lokalnego http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=304

Lokalne kryteria wyboru projektów http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=378
Wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem po środki w ramach ogłoszonych naborów proszone są o kontakt z biurem LGD w sprawie konsultacji wniosków i omówienia zasad oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru projektów.

Przypominamy, że biuro LGD „Gościniec 4 żywiołów” świadczy bezpłatnie usługi doradcze dla potencjalnych beneficjentów.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu.


NABORY WNIOSKÓW NA PODEJMOWANIE I ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza do składania wniosków w ramach ogłoszonych naborów wniosków na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ogłoszone zostały następujące nabory:

NABÓR 7/2018 – Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki

NABÓR 8/2018 – Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki.

NABÓR 9/2018 – Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej

NABÓR 10/2018 – Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej

Wnioski należy składać  w terminie   od 19.06.2018  do 03.07.2018, bezpośrednio w siedzibie LGD „Gościniec 4 żywiołów”  oraz za pośrednictwem POP po przez stronę internetową www.lgd.witkac.pl.

Ogłoszenia o naborach wniosków oraz dokumentacja aplikacyjna znajduje się na stronie internetowej lgd.gosciniec4zywiolow.pl w zakładce DOTACJE PROW 2014-2020/ NABORY WNIOSKÓW:

http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=371

Aby otrzymać dotacje projekt musi być zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” na lata 2016 – 2022. Ocena projektu dokonywana jest przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji – lokalne kryteria wyboru projektów oraz LSR dostępne są na stronie internetowej LGD.

Wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem po środki w ramach ogłoszonych naborów proszone są o kontakt z biurem w sprawie konsultacji wniosków i omówienia zasad oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru projektów.

Biuro LGD „Gościniec 4 żywiołów” świadczy bezpłatnie usługi doradcze dla potencjalnych beneficjentów.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu.


NABÓR FISZEK PROJEKOWYCH

LGD „Gościniec 4 żywiołów” w związku z ogłoszonymi  w terminie  od 19.06.2018 do 03.07.2018 naborami wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 20114 – 2020 zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania fiszek projektowych na następujące działania:

Rozwój działalności gospodarczej:

NABÓR NR 8/2018 – Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki.

Wskaźniki produktu:

L. operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – 1

L. nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 1

L. nowych miejsc noclegowych

 

Podejmowanie działalności gospodarczej:

NABÓR NR 7/2018 – Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki

Wskaźniki produktu:

L. operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – 2

L. nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 2

L. nowych miejsc noclegowych – 14

NABÓR NR 9/2018 – Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej

Wskaźniki produktu:

L. operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – 3

 

NABÓR NR 10/2018 – Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej

Wskaźniki produktu:

Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej ukierunkowanych na innowacje – 2

 

Ogłoszenie o naborze fiszek dostępne jest na stronie internetowej LGD – www.gosciniec4zywiolow.pl

Fiszki należy składać w terminie od 5 do 12 czerwca 2018 r.

– w wersji papierowej w biurze LGD w Zakrzowie, Zakrzów 175  w godzinach od 9:00 do 15:00, lub

– mailowo na adres lgd.gosciniec@gmail.com

Fiszka składana zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej powinna być podpisana, fiszka składana elektronicznie, powinna być podpisana i przesłana w formie skanu.

Fiszka projektowa nie jest podstawą do oceny wniosku, zawiera podstawowe informacje dotyczące składanego projektu. Przy ocenie czy fiszka dotyczy danego wniosku brany jest pod uwagę beneficjent i wskazany zakres lub cel operacji, a nie tytuł operacji czy wysokość wnioskowanej kwoty.

Każdy beneficjent, który złoży poprawnie wypełnioną fiszkę uzyska dodatkowy punkt podczas oceny projektu  – zgodnie z Lokalnymi kryteriami wyboru projektów LGD  „Gościniec 4 żywiołów”.

Biuro LGD zaprasza do kontaktu z biurem, tel. 33/843 62 18.

 


LGD „Gościniec 4 żywiołów”

ogłosił nabór wniosków o powierzenie grantu


nr. 6/2017/G, 7/2017/G,

w ramach poddziałania

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski można składać  w terminie

18.06.2018 r. – 04.07.2018 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gościniec 4 żywiołów” miejscowość: Zakrzów 175, 34-145 Zakrzów od poniedziałku do czwartku w godz. od 9:00 do 15:00, w piątki w godz. od 9:00 do 14:00 w dniu 04.07.2018 r. w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz za pośrednictwem POP po przez stronę internetową lgd.witkac.pl.

Ogłoszenia o naborach wniosków oraz dokumentacja aplikacyjna znajduje się w zakładce NABORY WNIOSKÓW GRANTY

link:

http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=463

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem, tel. 33/843 62 18.


W związku z ogłoszonymi  w terminie  od 18-06-2018 do 04-07-2018   naborami wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 20114 – 2020 zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania fiszek projektowych na następujące działania:

NABÓR NR 6/2018/G – Działania na rzecz integracji międzypokoleniowej oraz integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych.

NABÓR NR 7/2018/G – Organizacja wydarzeń oraz działań promocyjnych związanych z zasobami i walorami przyrodniczo – kulturowymi obszaru LGD

Ogłoszenie o naborze Fiszek jest na stronie internetowej:

http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?dzial=aktualnosci

Fiszki należy składać w terminie od 04 do 11 czerwca 2018 r.

– w wersji papierowej w biurze LGD w Zakrzowie, Zakrzów 175  w godzinach od 9:00 do 15:00, lub

– mailowo na adres lgd.gosciniec@gmail.com

Fiszka składana zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej powinna być podpisana, fiszka składana elektronicznie, powinna być podpisana i przesłana w formie skanu.

Fiszka projektowa nie jest podstawą do oceny wniosku, zawiera podstawowe informacje dotyczące składanego projektu. Przy ocenie czy fiszka dotyczy danego wniosku brany jest pod uwagę beneficjent i wskazany zakres lub cel operacji, a nie tytuł operacji czy wysokość wnioskowanej kwoty.

Każdy beneficjent, który złoży poprawnie wypełnioną fiszkę uzyska dodatkowy punkt podczas oceny projektu  – zgodnie z Lokalnymi kryteriami wyboru projektów LGD  „Gościniec 4 żywiołów”.

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem, tel. 33/843 62 18
LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza do składania fiszek projektowych w ramach ogłoszonego naboru

NABÓR NR 6/2018 – Rozwój działalności gospodarczej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ogłoszenie o naborze fiszek oraz formularz fiszki znajduje się na stronie internetowej lgd.gosciniec4zywiolow.pl poniżej link:

http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?dzial=aktualnosc&id_aktualnosc=857

Fiszki należy składać w terminie od 01 do 8 maja 2018 r.

– w wersji papierowej w biurze LGD w Zakrzowie, Zakrzów 175  w godzinach od 9:00 do 15:00, lub

– mailowo na adres lgd.gosciniec@gmail.com

Fiszka składana zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej powinna być podpisana, fiszka składana elektronicznie, powinna być podpisana i przesłana w formie skanu.

 

Fiszka projektowa nie jest podstawą do oceny wniosku, zawiera podstawowe informacje dotyczące składanego projektu. Przy ocenie czy fiszka dotyczy danego wniosku brany jest pod uwagę beneficjent i wskazany zakres lub cel operacji, a nie tytuł operacji czy wysokość wnioskowanej kwoty.

Każdy beneficjent, który złoży poprawnie wypełnioną fiszkę uzyska dodatkowy punkt podczas oceny projektu  – zgodnie z Lokalnymi kryteriami wyboru projektów LGD  „Gościniec 4 żywiołów”.

 

Aby otrzymać dotacje projekt musi być zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” na lata 2016 – 2022. Ocena projektu dokonywana jest przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji – lokalne kryteria wyboru projektów dostępne są na naszej stronie internetowej.

Strategia Rozwoju Lokalnego http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=304

Lokalne kryteria wyboru projektów http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=378

Wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem po środki w ramach ogłoszonych naborów prosimy o kontakt z biurem w sprawie konsultacji wniosków i omówienia zasad oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru projektów.

Przypominamy, że biuro LGD „Gościniec 4 żywiołów” świadczy bezpłatnie usługi doradcze dla potencjalnych beneficjentów, prosimy o wcześniejsze telefoniczne umawianie się na spotkanie.

 


LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza do składania wniosków w ramach ogłoszonego naboru

nr 6/2018 w ramach zakresu:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR przez Rozwijanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski można składać  w terminie  od 15.05.2018 do 29.05.2018

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania„Gościniec 4 żywiołów”

Ogłoszenia o naborach wniosków oraz dokumentacja aplikacyjna znajduje się na stronie internetowej lgd.gosciniec4zywiolow.pl w zakładce DOTACJE PROW 2014-2020/ NABORY WNIOSKÓW poniżej link:

http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=371

Aby otrzymać dotacje projekt musi być zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” na lata 2016 – 2022. Ocena projektu dokonywana jest przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji – lokalne kryteria wyboru projektów dostępne są na naszej stronie internetowej.

Strategia Rozwoju Lokalnego http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=304

Lokalne kryteria wyboru projektów http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=378

Wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem po środki w ramach ogłoszonych naborów prosimy o kontakt z biurem w sprawie konsultacji wniosków i omówienia zasad oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru projektów.

Przypominamy, że biuro LGD „Gościniec 4 żywiołów” świadczy bezpłatnie usługi doradcze dla potencjalnych beneficjentów, prosimy o wcześniejsze telefoniczne umawianie się na spotkanie.

 LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza do składania fiszek projektowych w ramach ogłoszonego naboru

NABÓR NR 5/2018 – Utworzenie Inkubatora przetwórstwa lokalnego

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ogłoszenie o naborze fiszek oraz formularz fiszki znajduje się na stronie internetowej lgd.gosciniec4zywiolow.pl poniżej link:

http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?dzial=aktualnosc&id_aktualnosc=841

Fiszki należy składać w terminie od 05 do 12 marca 2018 r.

– w wersji papierowej w biurze LGD w Zakrzowie, Zakrzów 175  w godzinach od 9:00 do 15:00, lub

– mailowo na adres lgd.gosciniec@gmail.com

Fiszka składana zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej powinna być podpisana, fiszka składana elektronicznie, powinna być podpisana i przesłana w formie skanu.

 

Fiszka projektowa nie jest podstawą do oceny wniosku, zawiera podstawowe informacje dotyczące składanego projektu. Przy ocenie czy fiszka dotyczy danego wniosku brany jest pod uwagę beneficjent i wskazany zakres lub cel operacji, a nie tytuł operacji czy wysokość wnioskowanej kwoty.

Każdy beneficjent, który złoży poprawnie wypełnioną fiszkę uzyska dodatkowy punkt podczas oceny projektu  – zgodnie z Lokalnymi kryteriami wyboru projektów LGD  „Gościniec 4 żywiołów”.

 

Aby otrzymać dotacje projekt musi być zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” na lata 2016 – 2022. Ocena projektu dokonywana jest przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji – lokalne kryteria wyboru projektów dostępne są na naszej stronie internetowej.

Strategia Rozwoju Lokalnego http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=304

Lokalne kryteria wyboru projektów http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=378

Wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem po środki w ramach ogłoszonych naborów prosimy o kontakt z biurem w sprawie konsultacji wniosków i omówienia zasad oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru projektów.

Przypominamy, że biuro LGD „Gościniec 4 żywiołów” świadczy bezpłatnie usługi doradcze dla potencjalnych beneficjentów, prosimy o wcześniejsze telefoniczne umawianie się na spotkanie.


LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza do składania wniosków w ramach ogłoszonego naboru

nr 5/2018 w ramach zakresu:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR przez Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek przy czym podstawą działalności w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski można składać  w terminie  od 19.03.2018  do 05.04.2018

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gościniec 4 żywiołów”

Ogłoszenia o naborach wniosków oraz dokumentacja aplikacyjna znajduje się na stronie internetowej lgd.gosciniec4zywiolow.pl w zakładce DOTACJE PROW 2014-2020/ NABORY WNIOSKÓW poniżej link:

http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=371

Aby otrzymać dotacje projekt musi być zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” na lata 2016 – 2022. Ocena projektu dokonywana jest przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji – lokalne kryteria wyboru projektów dostępne są na naszej stronie internetowej.

Strategia Rozwoju Lokalnego http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=304

Lokalne kryteria wyboru projektów http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=378

Wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem po środki w ramach ogłoszonych naborów prosimy o kontakt z biurem w sprawie konsultacji wniosków i omówienia zasad oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru projektów.

Przypominamy, że biuro LGD „Gościniec 4 żywiołów” świadczy bezpłatnie usługi doradcze dla potencjalnych beneficjentów, prosimy o wcześniejsze telefoniczne umawianie się na spotkanie.


LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza do składania fiszek projektowych w ramach ogłoszonego naboru

NABÓR NR 5/2018 – Utworzenie Inkubatora przetwórstwa lokalnego

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ogłoszenie o naborze fiszek oraz formularz fiszki znajduje się na stronie internetowej lgd.gosciniec4zywiolow.pl poniżej link:

http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?dzial=aktualnosc&id_aktualnosc=841

Fiszki należy składać w terminie od 05 do 12 marca 2018 r.

– w wersji papierowej w biurze LGD w Zakrzowie, Zakrzów 175  w godzinach od 9:00 do 15:00, lub

– mailowo na adres lgd.gosciniec@gmail.com

Fiszka składana zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej powinna być podpisana, fiszka składana elektronicznie, powinna być podpisana i przesłana w formie skanu.

 

Fiszka projektowa nie jest podstawą do oceny wniosku, zawiera podstawowe informacje dotyczące składanego projektu. Przy ocenie czy fiszka dotyczy danego wniosku brany jest pod uwagę beneficjent i wskazany zakres lub cel operacji, a nie tytuł operacji czy wysokość wnioskowanej kwoty.

Każdy beneficjent, który złoży poprawnie wypełnioną fiszkę uzyska dodatkowy punkt podczas oceny projektu  – zgodnie z Lokalnymi kryteriami wyboru projektów LGD  „Gościniec 4 żywiołów”.

 

Aby otrzymać dotacje projekt musi być zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” na lata 2016 – 2022. Ocena projektu dokonywana jest przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji – lokalne kryteria wyboru projektów dostępne są na naszej stronie internetowej.

Strategia Rozwoju Lokalnego http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=304

Lokalne kryteria wyboru projektów http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=378

Wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem po środki w ramach ogłoszonych naborów prosimy o kontakt z biurem w sprawie konsultacji wniosków i omówienia zasad oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru projektów.

Przypominamy, że biuro LGD „Gościniec 4 żywiołów” świadczy bezpłatnie usługi doradcze dla potencjalnych beneficjentów, prosimy o wcześniejsze telefoniczne umawianie się na spotkanie. Nabór fiszek projektowych w terminie od 19 do 26 lutego 2018 r.

LGD „Gościniec 4 żywiołów” w związku z ogłoszonymi  w terminie  od 05-03-2018 do 20-03-2018   naborami wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 20114 – 2020 zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania fiszek projektowych na następujące działania:

NABÓR NR 4/2018/G Modernizacja i renowacja obiektów małej architektury. 

NABÓR NR 5/2018/G – Zachowanie dziedzictwa kulinarnego poprzez organizacje pozarządowe.

 

Ogłoszenie o naborze fiszek dostępne jest na stronie internetowej LGD –

http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?dzial=aktualnosc&id_aktualnosc=835

Fiszki należy składać w terminie od 19 do 26 lutego 2018 r.

– w wersji papierowej w biurze LGD w Zakrzowie, Zakrzów 175  w godzinach od 9:00 do 15:00, lub

– mailowo na adres lgd.gosciniec@gmail.com

Fiszka składana zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej powinna być podpisana, fiszka składana elektronicznie, powinna być podpisana i przesłana w formie skanu.

Fiszka projektowa nie jest podstawą do oceny wniosku, zawiera podstawowe informacje dotyczące składanego projektu. Przy ocenie czy fiszka dotyczy danego wniosku brany jest pod uwagę beneficjent i wskazany zakres lub cel operacji, a nie tytuł operacji czy wysokość wnioskowanej kwoty.

Każdy beneficjent, który złoży poprawnie wypełnioną fiszkę uzyska dodatkowy punkt podczas oceny projektu  – zgodnie z Lokalnymi kryteriami wyboru projektów LGD  „Gościniec 4 żywiołów”.

Zapraszamy do kontaktu z biurem LGD, tel. 33/843 62 18

 


NABORY WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU – DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza do składania wniosków w ramach ogłoszonych naborów o powierzenie grantu:

NABÓR NR 4/2018/G Modernizacja i renowacja obiektów małej architektury. 

NABÓR NR 5/2018/G – Zachowanie dziedzictwa kulinarnego poprzez organizacje pozarządowe.

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski można składać  w terminie   od 05-03-2018 do 20-03-2018

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD „Gościniec 4 żywiołów”  oraz za pośrednictwem POP po przez stronę internetową www.lgd.witkac.pl.

Ogłoszenia o naborach wniosków oraz dokumentacja aplikacyjna znajduje się na stronie internetowej lgd.gosciniec4zywiolow.pl w zakładce DOTACJE PROW 2014-2020/ NABORY WNIOSKÓW poniżej link:

http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=463

Aby otrzymać dotacje projekt musi być zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” na lata 2016 – 2022. Ocena projektu dokonywana jest przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji – lokalne kryteria wyboru projektów dostępne są na naszej stronie internetowej.

Strategia Rozwoju Lokalnego http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=304

Lokalne kryteria wyboru projektów http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=378

Wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem po środki w ramach ogłoszonych naborów proszone są o kontakt z biurem w sprawie konsultacji wniosków i omówienia zasad oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru projektów.

Konsultacje i doradztwo jest bezpłatne.

Dane kontaktowe do biura LGD w Zakrzowie

http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=13

 


NABÓR FISZEK PROJEKTOWYCH

w terminie od 9 do 15 lutego 2018 r.

LGD „Gościniec 4 żywiołów” w związku z ogłoszonymi w terminie  od 23.02.2018 do 13.03.2018 naborami wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 20114 – 2020 zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania fiszek projektowych na następujące działania:

Rozwój działalności gospodarczej:

NABÓR NR 1/2018 Rozwój działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej.

Wskaźniki produktu: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa

NABÓR NR 2/2018 Rozwój działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej

Wskaźniki produktu: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej ukierunkowanych na innowację

NABÓR NR 3/2018 Rozwój działalności gospodarczej,

Wskaźniki produktu Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa

 

Podejmowanie działalności gospodarczej:

NABÓR NR 4/2018 Podejmowanie działalności gospodarczej,

Wskaźniki produktu Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

 

Ogłoszenie o naborze fiszek dostępne jest na stronie internetowej LGD – http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?dzial=aktualnosc&id_aktualnosc=831

Fiszki należy składać w terminie od 9 do 15 lutego 2018 r.

– w wersji papierowej w biurze LGD w Zakrzowie, Zakrzów 175  w godzinach od 9:00 do 15:00, lub

– mailowo na adres lgd.gosciniec@gmail.com

Fiszka składana zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej powinna być podpisana, fiszka składana elektronicznie, powinna być podpisana i przesłana w formie skanu.

Fiszka projektowa nie jest podstawą do oceny wniosku, zawiera podstawowe informacje dotyczące składanego projektu. Przy ocenie czy fiszka dotyczy danego wniosku brany jest pod uwagę beneficjent i wskazany zakres lub cel operacji, a nie tytuł operacji czy wysokość wnioskowanej kwoty.

Każdy beneficjent, który złoży poprawnie wypełnioną fiszkę uzyska dodatkowy punkt podczas oceny projektu  – zgodnie z Lokalnymi kryteriami wyboru projektów LGD  „Gościniec 4 żywiołów”.


NABORY WNIOSKÓW NA PODEJMOWANIE I ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach naborów nr 1/2018, 2/2018, 3/2018. 4/2018 ogłoszonych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski można składać  w terminie od 23.02.2018  do 13.03.2018

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gościniec 4 żywiołów” miejscowość: Zakrzów 175, 34-145 Zakrzów w poniedziałki i piątki od 9:00 do 14:00, we wtorki, środy, czwartki w godz. od 9:00 do 15:00, w dniu 13.03.2018 r. w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz za pośrednictwem POP po przez stronę internetową www.lgd.witkac.pl.

Ogłoszenia o naborach wniosków oraz dokumentacja aplikacyjna znajduje się na stronie internetowej lgd.gosciniec4zywiolow.pl w zakładce DOTACJE PROW 2014-2020/ NABORY WNIOSKÓW poniżej link:

http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=371

Biuro LGD zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do kontaktu ws. ogłoszonych naborów oraz do skorzystania z bezpłatnego doradztwa w biurze LGD w Zakrzowie.

Dane kontaktowe do biura LGD w Zakrzowie – http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=13


Szanowni Państwo

W dniu 14 grudnia 2017r. opublikowaliśmy  ogłoszenia o naborach wniosków o powierzenie grantu

nr. 4/2017/G,  5/2017/G,  6/2017/G,

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski można składać  w terminie 28.12.2017r. – 22.01.2018 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio   w biurze  Lokalnej Grupy Działania „Gościniec 4 żywiołów” miejscowość: Zakrzów 175, 34-145 Zakrzów od poniedziałku do czwartku w godz. od 9:00 do 15:00, w piątki w godz. od 9:00 do 14:00 w dniu 22.01.2017 r. w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz za pośrednictwem POP po przez stronę internetową www.lgd.witkac.pl.

Ogłoszenia o naborach wniosków oraz dokumentacja aplikacyjna znajduje się w zakładce NABORY WNIOSKÓW

poniżej link: http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=463

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem, tel. 33/843 62 18.


GD „Gościniec 4 żywiołów”

zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno- szkoleniowe

I moduł

Jak pozyskać dotację z UE ?
Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność
na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów”

II moduł

Realizacja projektów! Tworzenie inicjatyw klastrowych.
w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez
LGD „Gościniec 4 żywiołów”

Zakrzów10.I.2018 r.

godz. 16:00 w biurze LGD Gościniec 4 żywiołów

Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu LGD „Gościniec
4 żywiołów”,
którzy są zainteresowani pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów” w ramach PROW 2014-2020, min. przedsiębiorców indywidualnych, firmy z regionu, Zrzeszenia Przedsiębiorców, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli jst oraz grup defaworyzowanych wskazanych w LSR.

Podczas spotkania omawiane będą min.

– cele i założenia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020, przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej, procedura naborów wniosków, oceny i wyboru operacji. Przedstawione zostaną rodzaje operacji oraz ogólne założenia programu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

– realizacja projektów w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów”, tworzenie inicjatyw klastrowych na terenie LGD.

Po spotkaniu zapraszamy na indywidualne doradztwo ws. planowanych naborów wniosków, możliwa będzie także konsultacja opracowywanych przez beneficjentów wniosków oraz weryfikacja koniecznych załączników.

Informacje: lgd.gosciniec@gmail.com, Tel. 33/843 62 18

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Spotkania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


LGD „Gościniec 4 żywiołów”

zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno- szkoleniowe nt:

 „Możliwości pozyskiwania środków unijnych dla organizacji pozarządowych

 /Granty i inne operacje/
za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów”
w ramach PROW 2014-2020”

Kalwaria Zebrzydowska  – 15.XII.2017 r. godz. 16:00

/Stare Kino/

Na spotkanie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe  z terenu LGD „Gościniec 4 żywiołów”, które są zainteresowane pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów” w ramach PROW 2014-2020 poprzez realizację Grantów.

Podczas szkolenia omawiane zostaną min.

– zasady pozyskiwania środków unijnych,

– dokumentacja związana ze złożeniem wniosków na granty i inne operacje

– procedury oceny i wyboru operacji  LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

– doradztwo dotyczące aplikowania, realizacji, a także rozliczenia projektów grantowych.  

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Działanie współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” 17.08.2017 r. ogłosiła nabory wniosków nr 7/2017, 8/2017, 9/2017 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wnioski można składać  w terminie 04.09.2017 r. – 18.09.2017 r.

O dotację w ramach ogłoszonych naborów mogą się starać organizacje pozarządowe, samorządy terytorialne z terenu LGD oraz osoby zainteresowane rozwojem swojej firmy.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD „Gościniec 4 żywiołów” miejscowość: 34-145 Zakrzów 175 od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00, w dniu 18.09.2017 r. w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz za pośrednictwem POP po przez stronę internetową www.lgd.witkac.pl.

Ogłoszenia o naborach wniosków oraz dokumentacja aplikacyjna znajduje się na stronie internetowej lgd.gosciniec4zywiolow.pl w zakładce DOTACJE PROW 2014-2020/ NABORY WNIOSKÓW poniżej link:

http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=371

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem, tel. 33/843 62 18.