Stowarzyszenie BE20 – Grupa Partnerska BESKIDEK

1251445313_77875100

Stowarzyszenie BE20

Grupa Partnerska BESKIDEK

www.be20.pl

WSPÓŁPRACA NA OBSZARZE 11 GMIN ZAINICJOWANA W MARCU 2008 ROKU.
Mając na uwadze tworzenie warunków do rozwoju 11 gmin (Dobczyce, Gdów, Lanckorona, Łapanów, Mucharz, Raciechowice, Siepraw, Stryszów, Sułkowice, Trzciana, Żegocina) w części południowej regionu małopolskiego powołano do życia grupę partnerską BESKIDEK z udziałem 65 przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.

Inicjatywa zacieśnienia współpracy wynika z potrzeb związanych z rozwojem przedsiębiorczości, produktów turystycznych i zagadnień ochrony środowiska. Partnerstwo jest metodą pozwalającą na osiągnięcie dobrych wyników w zakresie rozwoju społecznego i ekonomicznego obszarów wiejskich. Zmierzając do poprawy jakości życia na wsiach zachowanie zrównoważonego rozwoju będzie zapewnione poprzez realizację programów w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego, wzmocnienie postaw przedsiębiorczych, upowszechnianie kultury, zachowanie tradycji oraz bogactwa przyrody. Stworzenie warunków do dobrej współpracy trójsektorowej przyczyni się do wzmocnienia lokalnych inicjatyw oraz wzajemnej integracji lokalnych liderów.

Na rozwój społeczny i gospodarczy obszarów wiejskich położonych w powiatach wadowickim, myślenickim, bocheńskim i wielickim istotny wpływ mają aktywne postawy mieszkańców poszczególnych gmin i miejscowości. Swoje inicjatywy realizują prowadząc działalność gospodarczą oraz uczestnicząc w pracach organizacji pozarządowych, branżowych, kół zainteresowań. Działalność ta stanowi wsparcie dla zadań wyznaczonych organom administracji publicznej. Współpraca trójsektorowa będąc solidną i niezastąpioną formą lokalnej aktywności, stanowi istotny wkład w rozwój regionu – wynika z treści porozumienia.

Na przestrzeni wieków w południowej Małopolsce – środowisku bogatym kulturowo – wytworzono tradycje kulinarne, rzemieślnicze oraz duchowe, których zachowanie jest istotnym elementem budowania lokalnej tożsamości. Obszar 11 gmin Subregionu Małopolski Południowej ze względu na bliskość Krakowa jest miejscem o wysokim potencjale rozwoju turystycznego. Dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom rynku producenci lokalni oferują swojskie przysmaki, a gospodarze zapraszają w gościnne progi wiejskich kwater. Produkty tradycyjne współtworzą wizerunek obszaru, z którego się wywodzą.
Zadaniem Grupy Partnerskiej integracja wokół wspólnych działań i przygotowanie programów rozwijających nasz obszar.

Zapraszam Państwa do tworzenia wspólnych programów.

                  Joanna Bobowska
koordynator Grupy Partnerskiej BESKIDEK

szlakiem PROJEKT – „SZLAKIEM KULTURY SUBREGIONU POŁUDNIOWEJ MAŁOPOLSKI”

 text_273_1251446376_37758900