Aktualności
Ogólnopolski dzień seniora w Lanckoronie

W sobotę 6 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Lanckoronie miało miejsce spotkanie z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora. Spotkanie zostało zorganizowane przez Gminną Radę Seniorów w ramach realizacji projektu „Nie jesteśmy tak starzy jak lanckoroński zamek” dofinansowanego ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie przy Babiogórskim Stowarzyszeniu Zielona Linia w Stryszawie. Dzięki decyzji Wójta Tadeusza Łopaty o przystąpieniu do projektu dwie inicjatywy z naszej gminy otrzymały fundusze na realizację swoich pomysłów.

 

Wszystkich zgromadzonych przywitała Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów Danuta Horwacik. Wśród gości byli m.in. Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Frączek, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Krystyna Miska, Radni Rady Gminy, Sołtys sołectwa Skawinki Ryszard Gonet. Na spotkanie nie mógł przybyć Wójt Tadeusz Łopata, ale wystosował list do wszystkich zebranych, w którym podziękował organizatorom za włożony trud w realizację projektu, a wszystkim zebranym życzył dobrej zabawy. Następnie wiersz swojego autorstwa odczytał Jacek Wojs, a Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów Danuta Horwacik i Wiceprzewodnicząca Teresa Lebiest opowiedziały o projekcie „Nie jesteśmy tak starzy jak lanckoroński zamek”. Przy pokazie zdjęć ze spacerów z kijkami Panie wspominały jak wyglądała realizacja projektu. Przy tej okazji wyraziły wdzięczność Pani Katarzynie Głowacz, która jako instruktor uczestniczyła w spacerach nordic walking. O plenerze malarskich kilka słów powiedział prof. Piotr Jargusz, który prowadził zajęcia dla seniorów. Jedna ze ścian sali była miejscem wystawy prac seniorów powstałych w trakcie pleneru malarskiego w Lanckoronie, a sami seniorzy-artyści zebrali gromkie brawa.

 

Po omówieniu projektu poproszono o głos Pana Przewodniczącego Rady Gminy Ryszarda Frączka, który wyraził wielkie zadowolenie z realizacji projektu dla seniorów i z prób ich aktywizacji. Kolejnym punktem programu była degustacja zupy lanckorońskiej przygotowanej według pomysłu Stowarzyszenia Lanckoronianki, które również realizowały swój projekt „Zupa LANC-koronowana” w ramach Programu „Działaj Lokalnie X”. Przewodnicząca Stowarzyszenia Lanckoronianki Katarzyna Łukasiewicz opowiedziała o przebiegu ich projektu, a następnie seniorzy zostali poczęstowani zupą lanckorońską, której zaserwowano ponad 100 porcji. Po degustacji zupy przyszła pora na ciasto i kawę, a wspólna zabawa rozkręciła się na dobre, kiedy na scenie pojawili się przedstawiciele Stowarzyszenia 3 Wionki z Jastrzębi z występem kabaretowym. Następnie wspólne karaoke rozpoczęły członkinie Akolady Izdebnickiej, a ośmieleni tymi występami inni uczestniczy również się rozśpiewali. Po karaoke publiczność do wspólnego śpiewu porwały Lanckoronianki z wiązanką przyśpiewek, do których na akordeonach przygrywali Pani Zofia Kurowska-Pniak i Pan Adam Kurowski.

 

Na zakończenie spotkania Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów Danuta Horwacik podziękowała wszystkim, którzy pomagali przy realizacji projektu: Wójtowi Tadeuszowi Łopacie, Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Annie Kani wraz z pracownikami, członkom Gminnej Rady Seniorów, Stowarzyszeniu Akolada Izdebnicka, Stowarzyszeniu Lanckoronianki, Stowarzyszeniu 3 Wionki z Jastrzębi oraz KGW z Jastrzębi oraz Pani Paulinie Tomczykiewicz.