Aktualności
OGŁOSZENIE o zwołaniu zebrania Wiejskiego w Skawinkach

O G Ł O S Z E N I E

o zwołaniu zebrania Wiejskiego

w Sołectwie Skawinki

Sołtys Sołectwa Skawinki

serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na

ZEBRANIE WIEJSKIE

które odbędzie się w dniu 30 września 2022 r.

o godz. 18 -tej (piątek)

miejsce zebrania: świetlica OSP Skawinki

 

Przedmiotem zebrania wiejskiego będą:

– Sprawozdanie Sołtysa Sołectwa Skawinki

– Konsultacje społeczne z mieszkańcami dotyczące projektu statutu sołectwa
Skawinki

– Wnioski do budżetu gminy na 2023 rok

– Sprawy bieżące sołectwa

 

Zapraszam serdecznie wszystkich mieszkańców
do udziału w zebraniu
.

 

Z poważaniem

Ryszard Gonet

Sołtys Sołectwa Skawinki