Aktualności
OGŁOSZENIE o zwołaniu zebrania Wiejskiego w Podchybiu

O G Ł O S Z E N I E

o zwołaniu zebrania Wiejskiego

w Sołectwie Podchybie

Sołtys Sołectwa Podchybie

serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na

ZEBRANIE WIEJSKIE

które odbędzie się w dniu 8 października 2022 r.

o godz. 18.00 (sobota)

miejsce zebrania: świetlica Podchybie

 

 

Przedmiotem zebrania wiejskiego będą:

– Sprawozdanie Sołtysa Sołectwa Podchybie

– Konsultacje społeczne z mieszkańcami dotyczące projektu statutu sołectwa Podchybie

– Wnioski do budżetu gminy na 2023 rok

– Sprawy bieżące sołectwa

 

 

Zapraszam serdecznie wszystkich mieszkańców
do udziału w zebraniu
.

Z poważaniem

Grzegorz Leniartek

Sołtys Sołectwa Podchybie