Aktualności
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy pomocniczym

Urząd Statystyczny w Krakowie zatrudni ankieterkę/a, praca stała. 

O f e r t a    p r a c y

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy pomocniczym

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

zatrudni

ANKIETERKĘ/A

praca stała

Miejsce pracy: praca w terenie na obszarze woj. małopolskiego w szczególności powiat wadowicki – Kalwaria Zebrzydowska i okolice.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca w zadaniowym czasie pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja ankiet, wywiadów w bezpośrednim kontakcie z respondentami z wykorzystaniem urządzeń mobilnych lub formularzy papierowych,

 • analiza, kontrola i przygotowanie zebranych materiałów do opracowania,

 • komputerowa rejestracja ankiet i kwestionariuszy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie co najmniej średnie,

 • 2 lata pracy potwierdzone świadectwem pracy,

 • dobra znajomość obsługi komputera (MS Office),

dodatkowe:

 • komunikatywność,

 • dobra organizacja własnej pracy,

 • odporność na stres,

 • dyspozycyjność i mobilność,

 • rzetelność i terminowość.

Wymagane dokumenty:

 • CV,

 • list motywacyjny,

Termin składania dokumentów:  15.12.2017 r.

Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny podpisane własnoręcznym podpisem.

prosimy przesłać na adres:
Urząd Statystyczny w Krakowie,
ul. K. Wyki 3, 31-223 Kraków
adres mailowy: a.wywial@stat.gov.pl
tel. 12 36 10 233

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zakwalifikowani do udziału w rekrutacji zostaną poinformowani o terminie spotkania telefonicznie lub poprzez e-mail. Niewykorzystane oferty po zakończeniu rekrutacji są niszczone.