Aktualności
Ogłoszenie

W związku z przeprowadzaniem przez Urząd Gminy w Lanckoronie analizy ubóstwa energetycznego na terenie Gminy Lanckorona przyjętej uchwałą nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r., zapraszamy mieszkańców do udziału w badaniu.

 

Jeżeli koszty ogrzewania pochłaniają znaczną część Państwa dochodów, być może w Państwa gospodarstwie domowym obecny jest problem ubóstwa energetycznego.

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021. poz. 716, z późn. zm.) Ubóstwo energetyczne oznacza sytuację, w której gospodarstwo domowe:

  • prowadzone przez jedną osobę lub prowadzone przez kilka osób wspólnie;
  • w samodzielnym lokalu mieszkalnym lub w budynku mieszkalnym jednorodzinnym;

w którym nie jest wykonywana działalność gospodarcza, nie może zapewnić sobie wystarczającego poziomu ciepła, chłodu i energii elektrycznej do zasilania urządzeń i do oświetlenia, w przypadku gdy gospodarstwo domowe łącznie spełnia następujące warunki:

  • osiąga niskie dochody;
  • ponosi wysokie wydatki na cele energetyczne;
  • zamieszkuje w lokalu lub budynku o niskiej efektywności energetycznej.

 

W określeniu problemu ubóstwa energetycznego decydujący jest stosunek kwoty wydawanej na ogrzewanie do dochodów gospodarstwa domowego.

 

Dzięki Państwu możliwe będzie przeanalizowanie tego problemu w Gminie Lanckorona. Rzetelnie przeprowadzona analiza pozwoli stworzyć programy pomocowe dostosowane do potrzeb mieszkańców.

 

Aby wziąć udział w badaniu należy wypełnić ankietę i złożyć ją w Urzędzie Gminy w Lanckoronie – osobiście lub listownie. Ankieta dostępna jest na stronie Urzędu oraz w pokoju nr 9, 10.

 

Zachęcamy do wspierania osób potrzebujących w uzupełnieniu ankiet.

 

W celu uzyskania pomocy zapraszamy do kontaktu pod numerem 33 876 35 95 wew. 22 w godzinach pracy Urzędu. Na zgłoszenia czekamy do 27 czerwca 2022. W przypadku uruchomienia programów pomocowych, osoby które wzięły udział w badaniu będą brane pod uwagę w pierwszej kolejności (po spełnieniu warunków formalnych).


ANKIETA