Aktualności
OGŁOSZENIE

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie: – wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r.

konkurs-ofert-rozstrzygniecie-2017-1


konkurs-ofert-rozstrzygniecie-2017-2


 

konkurs-ofert-1


konkurs-ofert-2 konkurs-ofert-3 konkurs-ofert-4 konkurs-ofert-5


 

Załączniki: