Aktualności
oczyszczacze powietrza w przedszkolach

Urząd Marszałkowski zakupił oczyszczacze powietrza za ponad 1 mln zł – 2 z nich trafiły do placówek edukacyjnych w naszej gminie – 1 do Przedszkola w Izdebniku i 1 do Przedszkola Samorządowego w Lanckoronie. Oczyszczacze są przystosowane do 60 metrowej sali przedszkolnej, mają bardzo dobre parametry i filtrują 388 m3 powietrza na godzinę czyli w ciągu godziny dwukrotnie oczyszczają powietrze zgromadzone w sali. Zainstalowane filtry HEPA oczyszczają powietrze nie tylko z pyłów i szkodliwych substancji, ale także z kurzu, alergenów i bakterii, a tym samym ułatwiają oddychanie dzieciom.

 

Oczyszczacze są bezpieczne dla dzieci, ponieważ posiadają blokadę rodzicielską i funkcję automatycznego wyłączenia przy próbie otwarcia klapy czy w przypadku przewrócenia urządzenia. Są też wyjątkowo ciche, dzięki czemu nie przeszkadzają w trakcie zajęć z dziećmi.

 

Przedszkola otrzymały oczyszczacze dzięki Wójtowi Tadeuszowi Łopacie, który wraz z Dyrektorem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Zbigniewem  Małeckim zadeklarowali chęć udziału w projekcie, co warte podkreślenia oczyszczacze są darmowe i gmina nie ponosi żadnych kosztów.

 

Natomiast obdarowane placówki mają obowiązek przeprowadzić akcję edukacyjną, która będzie dotyczyć zanieczyszczenia i ochrony powietrza. Przedszkole w Izdebniku przeprowadziło taką akcję 10 października br. Dzieci przygotowały piosenki i wierszyki o tematyce ekologicznej oraz złożyły przysięgę dot. nieszkodzenia środowisku naturalnemu. W tym spotkaniu uczestniczył jeden z inicjatorów sprowadzenia oczyszczaczy do przedszkoli w naszej gminie Dyrektor ZOPO Zbigniew Małecki oraz Dyrektor ZS w Izdebniku Teresa Łabędź.

 

Dzięki staraniom Wójta Gmina Lanckorona zakupiła za własne środki 1 oczyszczacz powietrza dla Przedszkola w Izdebniku, które teraz dysponuje 2 oczyszczaczami powietrza.