Aktualności
obwieszczenie

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej z dnia 21 marca 2019 r.

Obwieszczenie
Gminnej Komisji ds. Wyborów Organów Sołectw w Lanckoronie
z dnia 21 marca 2019 r.
o zarejestrowanych kandydatach
na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej