Ochrona powietrza

Czyste powietrze

W ramach rządowego programu poprawy jakości powietrza został przygotowany program priorytetowy Czyste Powietrze. Czyste Powietrze to kompleksowy program, którgo celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne.Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego m.in.  na: wymianę starego kotła grzewczego (warunek konieczny), docieplenie domu, wymianę okien i drzwi czy instalację odnawialnych źródeł energii (w formie preferencyjnej pożyczki).

 

Szczegółowe informacje nt. Programu znajdują się na Portalu Beneficjenta: przejdź>>>

Materiały edukacyjne: przejdź >>>

Ulga termomodernizacyjna – źródło finansowania inwestycji: przejdź >>>Antysmogowe ABC

Od 1 lipca 2017 roku w Małopolsce obowiązuje uchwała antysmogowa dla całego regionu. Oznacza to, że do jej przepisów muszą dostosować się wszyscy mieszkańcy województwa małopolskiego. Dotyczy to również osób mieszkających w Krakowie – uchwała antysmogowa dla tego miasta zacznie co prawda obowiązywać dopiero od 1 września 2019 roku, jednak do tego czasu należy stosować się do zapisów tzw. tymczasowej uchwały antysmogowej dla Krakowa. Co w praktyce oznaczają wprowadzone przepisy? Sprawdź, co się zmieniło.

czytaj dalej …


Co wprowadza uchwała antysmogowa dla Małopolski?

Ogranicza powstawanie nowych źródeł emisji zanieczyszczeń

Od 1 lipca 2017 roku w Małopolsce nie można eksploatować nowego kotła na węgiel lub drewno lub kominka na drewno o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu…

czytaj dalej …


Ochrona powietrza

Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XXXII/451/17 z dnia 23 stycznia 2017 r. dokonał uaktualnienia zapisów Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

Celem dokumentu jest osiągnięcie w całej Małopolsce do 2023 r. dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu: pyłu PM10, PM2,5, benzo(a)pirenu, dwutlenku azotu i ozonu.

czytaj dalej …Wymiana kotłów

W związku z ubieganiem się o środki na wymianę kotłów przez Gminę Lanckorona osoby zainteresowane przystąpieniem do programu proszone są o wypełnienie wniosku dostępnego w Urzędzie Gminy, na stronie internetowej gminy i złożenie do dnia 20 lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy. Osoby, które złożyły wniosek w 2017 r. proszone są o potwierdzenie jego aktualności telefonicznie lub osobiście. O kolejności rozpatrywania wniosków decyduje data wpływu do Urzędu.


Nasza Gmina jest w trakcie przygotowań do złożenia wniosku do programu PONE Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie jest to program dofinansowania na wymianę niskosprawnego kotła na paliwo stałe na nowy kocioł węglowy kl. 5 lub gazowy lub na biomasę w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych.


Deklaracja udziału w projekcie wymiany kotłów węglowych na ekologiczne kotły węglowe lub kotły gazowe lub kotły na biomasę na terenie gminy Lanckorona

POBIERZ