Ochrona powietrza

W związku z ubieganiem się o środki na wymianę kotłów przez Gminę Lanckorona osoby zainteresowane przystąpieniem do programu proszone są o wypełnienie wniosku dostępnego w Urzędzie Gminy, na stronie internetowej gminy i złożenie do dnia 20 lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy. Osoby, które złożyły wniosek w 2017 r. proszone są o potwierdzenie jego aktualności telefonicznie lub osobiście. O kolejności rozpatrywania wniosków decyduje data wpływu do Urzędu.


Nasza Gmina jest w trakcie przygotowań do złożenia wniosku do programu PONE Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie jest to program dofinansowania na wymianę niskosprawnego kotła na paliwo stałe na nowy kocioł węglowy kl. 5 lub gazowy lub na biomasę w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych.


Deklaracja udziału w projekcie wymiany kotłów węglowych na ekologiczne kotły węglowe lub kotły gazowe lub kotły na biomasę na terenie gminy Lanckorona

POBIERZ